สถาปนิตย์ แตงอ่อน ฅ.พอเพียง ผู้ยึดตำรา “เกษตรผสมผสาน” ปลูกหลากหลายเน้น “วิถีพอเพียง”

 

สถาปนิตย์ แตงอ่อน  ฅ.พอเพียง จ.นครสวรรค์ หนุ่มผู้หันหลังให้เมืองหลวงกลับบ้านยึดตำราเกษตรผสมผสาน สร้างวิถีชีวิตเรียบง่าย จนสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือน

จากความกลัว กลัวที่ว่ากลับมาพ่อแม่จะว่าอย่างไร ทิ้งเงินราคาเป็นหมื่น กลับมาทำเกษตรคนรอบข้าง ก็บอกว่าบ้า หาว่าทำไม่ได้หรอกเกษตรแบบนี้ แต่วันนี้ #สถาปนิตย์ ได้พลิกตำรา #เกษตรผสมผสาน สร้างวิถีชีวิตเรียบง่าย จนพ่อแม่ยอมรับที่จะให้เขาเป็นเกษตรกร ชุมชนให้การยอมรับให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรใน #จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดรอบข้าง และในกลุ่มของเครือข่าย

“เราก็เริ่มปลูกผักกินเอง เริ่มปลูกสมุนไพร เริ่มปลูกพวกผักผลไม้ที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ แต่ปลูกไม่เยอะ ปลูกแค่พอดูแลไหว ไม่จำเป็นต้องไปมุ่งเน้นจำนวน แต่ผลิตของที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเฉพาะทาง ตลาดเฉพาะที่”

เส้นทางความสำเร็จจุดเริ่มต้น แนวคิดและการจัดการ ผ่านอุปสรรค์อะไร ไปหาคำตอบพร้อมๆกัน

เรื่อง : อภิวัฒน์ คำสิงห์
ภาพ : เติมศักดิ์ ไชยกาล, ณัตติพร ช่วยหนู
ตัดต่อ : ชนธิดา ตุ้มจงกล
โปรดิวเซอร์ : วรวุฒิ บัวรุ่ง,