สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.14 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ปลูกหลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียง

“เริ่มจากปลูกกิน เหลือแบ่งปัน เหลือจากแบ่งจึงนำไปขาย”

ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้อุปสรรค์เป็นแรงผลักดันพัฒนาชุมชนตัวเองให้เกิดความเข้มแข็ง

ติดตามเรื่องราวของชุมชนได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.14 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ปลูกหลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียง