สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.14 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ปลูกหลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียง

“เริ่มจากปลูกกิน เหลือแบ่งปัน เหลือจากแบ่งจึงนำไปขาย”

ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้อุปสรรค์เป็นแรงผลักดันพัฒนาชุมชนตัวเองให้เกิดความเข้มแข็ง

ติดตามเรื่องราวของชุมชนได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.14 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ปลูกหลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียง

บทความก่อนหน้านี้เรียนรู้แก้จน ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา
บทความถัดไปธิดาพร ศรีพูล แม่ค้าหน้าใส มีมะม่วงน้ำดอกไม้ขายทั้งปี ที่พัทยา