ปลูกมะม่วงนอกฤดู 70 ไร่ ยังไง? ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=lcuXoRXI31U

รายการ ‘เสียงจริง เกษตรกร ยารา’ จะพาไปฟังเรื่องเล่าจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดู ผู้เป็นทั้งทายาทดูแลสวนมะม่วงกว่า 70 ไร่ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง จังหวัดอุดรธานี ดูแลสวนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนอำเภอหนองวัวซออีก 6,000 กว่าไร่
.
คุณภูชิต อุ่นเที่ยว เจ้าของสวนมะม่วง “ภู-เพ็ญ” มีเคล็ดลับและวิธีดูแลสวนมะม่วงอย่างไร ถึงมีผลผลิต “มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง” ที่มีผิวสวยงาม ลูกโต มีน้ำหนักดี และขนาดสม่ำเสมอ จนเป็นที่ต้องการของตลาดไทยและเกรดคุณภาพส่งออกทั้งเมืองจีนและเกาหลี
.
#ปุ๋ยยารา #เสียงจริงเกษตรกรยารา

บทความก่อนหน้านี้อร่อยเต็มอิ่ม กับ “ทุเรียนหลง-หลินลับแล” ด้วยนวัตกรรม “ยืดอายุทุเรียนสดแบบแกะพู”ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความถัดไปบ้านไร่ละมัยฟาร์ม ชัยบาดาล ผลิตพันธุ์แพะบอร์ 100% ป้อนตลาด