“เพชรปากช่อง” ผลไม้ทำเงิน ปลูก 300 ต้น มีรายได้ 300,000 บาท ต่อปี

ปลูกน้อยหน่า 300 ต้น เป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ น้อยหน่า ผลไม้ปลูกง่าย โตเร็ว สร้างรายได้ดี ลุงจอม ปลูกเพียง 300 ต้น แต่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่งลูกเรียนจบปริญญาได้หลายคนเลยทีเดียว ด้วยเงินลงทุนที่น้อย

ลุงจอม บอกว่า มีรายรับจากการทำสวนน้อยหน่าเพชรปากช่องปีละ 300,000 บาท มีรายจ่ายเพียง 50,000 บาท ต่อปี คือค่าถุงห่อ ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย ค่าแรงมีเฉพาะช่วงห่อผล และช่วงเก็บ

นอกจากนั้น ลุงจอมทำคนเดียว แต่ลุงจอมบอกว่า ถึงแม้น้อยหน่าจะสร้างรายได้ดีก็จริง แต่ลุงจอมก็ทำอาชีพเสริมด้วยคือ การตอนกิ่ง ชำกิ่งทับทิม กิ่งน้อยหน่า และไม้ผลชนิดอื่นขายด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้อีกทาง อ่านเทคนิคการปลูกเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.technologychaoban.com/bul…

#น้อยหน่า #ปลูกน้อยหน่า #น้อยหน่าเพชรปากช่อง