แก้วไม้ดอกหอม เกษตรกรเมืองปราจีน ผลิตขายมีรายได้ทั้งปี

คุณสุระ จันทร์ศิริ เป็นเกษตรกรที่มากประสบการณ์ในเรื่องการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ผลิตไม้ประดับชนิดอื่นๆ ต่อมาเมื่อเห็นตลาดมีความต้องการต้นแก้ว เขาจึงได้มาปรับเปลี่ยนทำไม้ที่มีดอกหอม 2 ชนิดนี้ คือ แก้วพวงดวงใจและต้นแก้วลิลลี่ สร้างรายได้ดีไม่น้อยทีเดียว เพราะขายเป็นไม้กระถางและไม้ขุดล้อมส่งขายให้กับลูกค้าได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี