เสียงจากแผ่นดิน ตอน 02 เกษตรรวมมิตร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”