เทคนิคตอนกิ่งฝรั่งไส้แดง “หงเป่าสือ” ยังไงให้รากโตไว

คุณชาญชัย ลิ้มปทุม เจ้าของสวน นานาพันธุ์ by เจ๊เกียง ทำสวนฝรั่งหงเป่าสือ คลองสิบสอง หมู่ที่ 1 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

เทคนิคตอนกิ่งบอกหมดเปลือก ที่ทำให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ จากนั้นเมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้ว จึงตัดไปปลูกโดยต้นใหม่ที่ได้จะมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนกับต้นแม่ทุกอย่าง วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านจะพาไปดูวิธีการตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงหงเป่าสือ ยังไงให้รากโตไวไปดูกันเลย 

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #technologychaoban #ตอนกิ่ง #ฝรั่งไส้แดง #หงเป่าสือ