สอนวิธีสังเกตการเดินเต็มของเชื้อก้อนเห็ดที่พร้อมเปิดดอก

บทความก่อนหน้านี้เทคนิคทำส้มโอเปลือกสีทอง เพื่อเพิ่มมูลค่า
บทความถัดไปสาธิตวิธีการตัดไผ่ให้แตกหน่ออย่างถูกวิธี