สอนวิธีสังเกตการเดินเต็มของเชื้อก้อนเห็ดที่พร้อมเปิดดอก