เกษตรกรราชบุรี เพาะเห็ดหูหนูดำครบวงจร มีรายได้ตลอดปี

คุณบุญนำ มีชาลือ หรือ คุณนำ เจ้าของฟาร์มไร่นาตานำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งชุมชนต้นแบบที่มีการผลิตเห็ดหูหนูดำทั้งหมู่บ้าน โดยทุกคนในกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก . จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตเห็ดหูหนูดำที่ครบวงจรที่น่าจับตา ตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อเห็ดตลอดไปจนถึงเปิดดอกเพื่อส่งขายให้กับตลาดภายในจังหวัด เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกคนในชุมชน โดยที่ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานในเมืองใหญ่ แต่ทุกคนสามารถมีรายได้ในพื้นที่ทำกินของตัวเอง . สำหรับราคาเห็ดหนูหูดำสดที่ตัดแต่งแล้ว ลูกค้ารับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท ซึ่งราคาสามารถขึ้นลงได้ตามกลไกตลาด โดยบางช่วงราคาเคยลดลงมาถึงกิโลกรัมละ 13 บาทก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว