โชคเก้าชั้น ไม้กระแสไม่มีตก มีตลาดรองรับ พัฒนาพันธุ์ต่อเนื่อง ขายได้ราคาดี

“โชคเก้าชั้น” ไม้ประดับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ ทำให้เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่น่าจับตา ซึ่งลูกไม้ใหม่ที่ได้จะไม่เหมือนต้นแม่ แต่มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แบบไม่รู้จบ ซึ่งสีที่นิยมจะเป็นสีแดงสดที่ตลาดมีความต้องการ

คุณภาสกร ตินะโส หรือ คุณหนุ่ม สนใจปลูกโชคเก้าชั้นเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกมองว่าใช้เพื่อตกแต่งบ้านเท่านั้น แต่เมื่อได้เรียนรู้และทำความรู้จักมากขึ้น จึงเกิดแรงบันดาลใจและพัฒนาพันธุ์ให้เกิดลูกไม้ใหม่ จนสามารถส่งไม้เข้าประกวดและส่งขาย

ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสวยของไม้ ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ 800 บาท และราคาสูงสุดอยู่ที่หลักหมื่นบาท และถ้าเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์นำไปพัฒนาทำจำนวน ขายอยู่ที่หลักหมื่นบาท