เครื่องแปรรูปกล้วย 2 ระบบ (ฝานและทอดกล้วยน้ำว้า) ทำงานแปรรูปกล้วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง