เกษตรกรลพบุรี ผันตัวเลี้ยงโคนม สร้างรายได้เพิ่มหลักแสนต่อเดือน

อำเภอท่าหลวง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 80 กิโลเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่ของอำเภอท่าหลวง ประกอบอาชีพ ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย คุณชำนาญ กูลสกิจ ก็เป็นส่วนหนึ่งในเกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลัง ตามเกษตรกรส่วนใหญ่

เมื่อต้นปี 2559 คุณชำนาญและภรรยาคือ คุณสมร เริ่มมองความแตกต่างในอาชีพ ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการทำไร่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

รีดนม

คุณชำนาญ ได้คำตอบจากตนเองว่า

“เราก็มีความรู้เกี่ยวกับโคพอสมควร เพราะทางบ้านเคยเลี้ยงโคเนื้อ”

รีดนมใส่ถังก่อนนำไปพาสเจอไรซ์

คุณชำนาญมองว่าการเลี้ยงโคเนื้อกำไรไม่มากเท่าการเลี้ยงโคนม แต่ด้วยที่ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมไม่มากพอ จึงได้ไปศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์โคนมท่าหลวง จังหวัดลพบุรี หลังจากได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโคนมแล้ว คุณชำนาญและภรรยาเริ่มมั่นใจว่าสามารถหารายได้เพิ่มจากการเลี้ยงโคนมอย่างแน่นอน จึงตัดสินใจซื้อลูกโคนม สายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน อายุประมาณ 3 เดือน 2 ตัว มาเลี้ยง

ล้างเต้านมวัว

ในตอนนั้นคุณชำนาญบอกว่า ซื้อลูกวัวโคนมในราคา 20,000 บาท ต่อตัว และหลังจากเลี้ยงลูกวัวโคนม 2 ตัวนี้ ผ่านไป 5 เดือน ทำให้คุณชำนาญเริ่มมีกำลังใจในการเลี้ยงโคนมมากขึ้น จึงตัดสินใจซื้อลูกวัวโคนมเพิ่มอีก 3 ตัว

คุณสมร รัตนะชัย

อุปกรณ์สำหรับรีดนมวัว
หัวอาหารและอาหารเสริม

ปัจจุบัน คุณชำนาญมีฟาร์มโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เป็นของตนเอง ชื่อว่า กูลสกิจฟาร์ม และมีโคนมในฟาร์มจำนวน 33 ตัว คุณชำนาญได้ใช้ระยะเวลาตลอด 5 ปี ศึกษาข้อมูลของโคนมให้มากที่สุดเพื่อให้โคนมในฟาร์มของตนเองมีสุขภาพที่ดี อารมณ์ดี เพื่อส่งผลให้โคนมมีผลผลิตน้ำนมที่ดี และรวมไปถึงการทำฟาร์มโคนมที่ถูกหลักอนามัย สะอาด มีการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากสหกรณ์โคนม

ให้อาหาร

คุณชำนาญ บอกว่า โคนมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ แรกเกิด ถึง 3 เดือน โครุ่น โครีด โคนมแต่ละช่วงวัยกินอาหารที่แตกต่างกัน

อาหารโคแรกเกิด ถึง 3 เดือน คุณชำนาญจะให้กินแต่นมแม่โคเท่านั้น เพื่อไม่ให้ลูกโคเกิดอาการท้องเสีย แต่หากมีอาหารท้องเสีย ให้ลูกโคนมกินกล้วยน้ำว้า 5-7 ลูก ต่อมื้อ จากปกติให้กินนม 3 มื้อ มื้อละ 2 ลิตร ก็ลดลงเหลือมื้อละ 1.5 ลิตร ในช่วงที่ลูกโคนมมีอาการท้องเสีย ข้อดีของการกินนมของแม่โค ทำให้โครงสร้างลูกดี และมีภูมิต้านทานที่เเข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

หลังจากโคอายุครบ 3 เดือน จะเปลี่ยนอาหารเป็นการให้อาหารโครุ่น และก็ฉีดยาวิตามิน B 12 ให้ทุกเดือน พอครบ 15 เดือน ก็จะฉีดยา ADE (กันชัก) ทุกเดือน และทำถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน และท้ายสุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยทุกๆ 6 เดือน และคุณชำนาญจะหว่านปูนขาวทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดิน

ยืนเรียงเข้าซอง รอรีดนม

อาหารโครีดนม มีอัตราส่วนคือ หัวมันสำปะหลังหมัก 20 วัน ครึ่งบุ้งกี๋ สาเหตุที่ต้องนำมันสำปะหลังไปหมักเป็นระยะเวลา 20 วัน เพราะในมันสำปะหลังมีแก๊สค่อนข้างมาก เมื่อโคนมกินเข้าไปแล้วอาจเกิดการสะสมแก๊สกระเพาะได้ กากถั่วเหลือง 1 บุ้งกี๋ กากถั่วเหลืองและมันสำปะหลัง มีคาร์โบไฮเดรตสูง ซึ่งเป็นพลังงานหลักและทำให้น้ำนมที่ได้มีค่าโปรตีนที่สูงขึ้น หัวอาหาร 18% จำนวน 2 บุ้งกี๋ หัวอาหาร 25% จำนวน 1 บุ้งกี๋ และให้หญ้าเนเปียร์ให้กินเล่น 70% ฟางแห้ง 30% สำหรับให้วัวเคี้ยวเอื้อง คุณประโยชน์มากมายในหญ้าเนเปียร์ทำให้น้ำนมที่ได้มีคุณภาพที่ดี

ป้อนนมลูกวัว

คุณชำนาญ ปลูกหญ้าเนเปียร์เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุน ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงได้มากพอสมควร ส่วนคุณประโยชน์ของฟางนั้น ช่วยเพิ่มกากใยและการย่อยอาหารให้โคนมเป็นอย่างดี

“การรีดนมจะรีด 2 ครั้ง ต่อวัน คือในช่วงเช้าและเย็นที่นำโคเข้าซองเพื่อมากินอาหาร จากนั้นทำการล้างเต้านมด้วยน้ำสะอาด เมื่อเต้านมสะอาดแล้วนำผ้าสะอาดชุบน้ำในถังที่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อกับน้ำสะอาด เช็ดที่เต้านมอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค และนำผ้าแห้งมาเช็ดที่เต้านมอีกครั้ง จากนั้นก็นำหัวไรเนอร์เสียบที่เต้าเพื่อทำการรีดนม”

เดินตรวจเต้านม

คุณชำนาญ บอกว่า ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับเต้านมต้องใส่ใจความสะอาดอย่างมากและต้องทำอย่างทะนุถนอม ทุกครั้งที่ถอดหัวรีดออกจากเต้า จะต้องใช้มือในการรีดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีน้ำนมค้างอยู่ที่เต้า เพราะถ้าหากมีน้ำนมค้างอยู่ที่เต้าจะทำให้การรีดนมครั้งต่อไปมีค่า SCC (Somatic Cell Count) หรือการตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าน้ำนมมีการปนเปื้อนไม่สะอาดและอาจทำให้เต้านมเกิดการอักเสบได้

หลังจากรีดนมเสร็จแล้ว นำหัวไรเนอร์ออกจากเต้านมและล้างทำความสะอาดโดยนำจุ่มลงไปในถังน้ำสะอาด หากสะอาดแล้วให้จุ่มลงไปในน้ำอีกถังที่ผสมคลอรีนในการใช้รีดตัวอื่นๆ เครื่องรีดจุ่มน้ำเปล่าและจุ่มน้ำคลอรีนอีกครั้ง จึงจะสามารถนำไปใช้รีดตัวอื่นได้ จากนั้นทำความสะอาดเต้านมและรูหัวนมอีกครั้ง โดยขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนแรกก่อนเริ่มรีด โดยโคนมสามารถรีดได้จนถึงอายุ 7-8 ปี นอกจากรายได้ที่มาจากการรีดนมแล้ว คุณชำนาญยังมีรายได้จากการขายปุ๋ยขี้วัวอีกด้วย

การเลี้ยงโคนมด้วยความดูแลเอาใจใส่ของคุณชำนาญและภรรยา ทำให้ปัจจุบันทางฟาร์มมีนมคุณภาพที่ดีเกินมาตรฐานจึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละแสนบาท

สำหรับท่านใดที่สนใจ ปุ๋ยขี้วัวหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงโคนม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ บ้านบ่อคู่ เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง หมู่ที่ 4 อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทร. (087) 915-4135, (086) 124-7767 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก กูลสกิจ ฟาร์ม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาฟรี โดยผ่านการลงทะเบียน 2 ช่องทาง คือ https://www.eventpassinsight.co/…/regist…/create/ifn/… หรือโทรศัพท์แจ้งความจำนงได้ที่ (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342 และ 2343 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้า จะได้รับกล้ามะละกอเสียบยอดจากคุณทวีศักดิ์ กลิ่งคง และต้นกล้าดอกดาวเรืองจาก บริษัท East-West seed (ศรแดง) ฟรี