หนุ่มสุรินทร์ เพาะพันธุ์-เลี้ยง ไก่ชนลูกผสมพม่า เป็นอาชีพเสริม สร้างได้ไม่ธรรมดา

ไก่ชน ระยะไม่กี่ปีมานี้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจ เป็นการเลี้ยงเพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริมมากขึ้น เพราะไก่ชนสามารถทำการตลาดได้หลายช่องทาง หรือเรียกง่ายๆ ว่า สามารถทำตลาดได้ตั้งแต่ จำหน่ายเป็นไข่ ลูกไก่ ไก่สาว ไก่หนุ่ม ตลอดไปจนถึงไก่ที่ถูกฝึกจนพร้อมชน จึงทำให้ไก่ชนเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ เพราะนอกจากจะทำเป็นอาชีพหลักได้แล้ว ยังได้เลี้ยงไก่ชนเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพราะเป็นงานที่มีความสุข

ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เจ้าของฟาร์มไก่ชนพม่าสวนหมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความสนใจกับการเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ควบคุมไปกับการทำงานประจำ

ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ เล่าให้ฟังว่า ย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นหลัก และระบบการทำตลาดค่อนข้างที่จะแคบ เพราะเมื่อเลี้ยงแล้วไก่พื้นเมืองจะจำหน่ายได้เฉพาะชั่งกิโลเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถทำตลาดได้หลากหลายมากนัก ต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นไก่ชนแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จำหน่ายเนื้อ เพราะระยะเวลาการเลี้ยงไม่แตกต่างกันมาก แต่สามารถทำการตลาดได้หลากหลายช่องทางกว่า

“สาเหตุที่เลี้ยงไก่ชน เรามองในเรื่องของการตลาดเป็นหลัก เพราะสามารถจำหน่ายเป็นไก่สุ่มได้ พร้อมทั้งพัฒนาพันธุ์สร้างเป็นไก่สายพันธุ์ชนได้ พร้อมทั้งจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ให้กับลูกค้าได้ และที่ดีกว่านั้นคือ เราสามารถขายลูกไก่ไปจนถึงไข่ที่ยังไม่ฟักให้กับลูกค้าได้ จึงมองว่าไก่ชนตลาดน่าสนใจมาก จึงได้เน้นมาเลี้ยงไก่ชนเพียงอย่างเดียว โดยเน้นเป็นไก่ชนลูกผสมพม่า” ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอก

การจัดพื้นที่เลี้ยงไก่ชนลูกผสมพม่านั้น ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอกว่า จะมีการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงอย่างชัดเจน ตั้งแต่พื้นที่ผสมพันธุ์ พื้นที่เดินเล่น ตลอดไปจนถึงพื้นที่ไก่เข้าสุ่ม จะมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้จัดการการเลี้ยงได้ไม่ยุ่งยาก เมื่อมีการสร้างมาตรฐานฟาร์มที่ค่อนข้างครบวงจรก็จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในฟาร์ม ว่าสามารถผลิตไก่ชนที่มีคุณภาพ

การเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่ชนที่นำมาจับคู่ผสมพันธุ์กัน จะเน้นอัตราส่วนการผสมอยู่ที่ 1 ต่อ 1 ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ผสมกับแม่พันธุ์ 1 ตัว เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ชัดเจน ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับพ่อแม่พันธุ์ได้ทุกตัว เพราะทางฟาร์มมีการจัดทำประวัติเอาไว้เป็นอย่างดี โดยอายุพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมจะเน้นให้มีอายุมากกว่า 8 เดือน หลังผสมพันธุ์แล้วเมื่อแม่ไก่วางไข่จะรอให้ฟักไข่ประมาณ 28 วัน

“หลังจากแม่พันธุ์ฟักไข่จนออกมาเป็นลูกไก่แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำขึ้นไปอนุบาลในที่สำหรับกก พอลูกไก่ได้อายุประมาณ 7 วัน ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำวัคซีนตามแผนที่กำหนดไว้ จากนั้นก็อนุบาลไปเรื่อยๆ จนลูกไก่ชนมีอายุ 2-3 เดือน เราก็จะมีการจัดทำประวัติของลูกไก่แต่ละคอกไว้ จากนั้นก็จะปล่อยลูกไก่ชนทั้งหมดเลี้ยงเข้าฝูง โดยเลี้ยงเข้าฝูงอีกประมาณ 3-4 เดือน ไก่ชนก็จะเริ่มโตจนมีอายุประมาณ 6-8 เดือน จึงเตรียมคัดและหาไก่ชนตัวผู้มาเข้าสุ่มเพื่อคัดหรือฝึกชนต่อไป ส่วนตัวเมียก็จำหน่ายได้ทันที” ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอก

อาหารที่ให้ไก่ชนภายในฟาร์มกินในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันไป ถ้าเป็นช่วงอนุบาลจะเน้นให้กินอาหารข้นเป็นหลักเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ และถ้าเป็นไก่ชนช่วงที่ปล่อยเลี้ยงเข้าฝูงนอกจากจะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติแล้ว ยังมีการให้อาหารข้นเพื่อเสริมในการเจริญเติบโตเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 14 เปอร์เซ็นต์ สลับกับพืชอื่นๆ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น

สำหรับการทำตลาดเพื่อจำหน่ายไก่ชนลูกผสมพม่านั้น ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอกว่า ในช่วงแรกจะยังไม่ได้มีลูกค้าเข้ามาซื้อภายในฟาร์ม แต่การทำตลาดที่ดีคือการต้องฝึกไก่ชนให้เก่งและนำไปเข้าสนามชน เมื่อลูกค้าได้เห็นชั้นเชิงการชนของไก่ชนภายในฟาร์ม จากนั้นฟาร์มก็จะเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น ก็จะมีลูกค้าจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาติดต่อขอซื้อถึงภายในฟาร์ม

โดยราคาของการทำตลาดนั้นมีด้วยกันหลายชนิด เริ่มต้นตั้งแต่ราคาไข่ไก่ชนราคาอยู่ที่ฟองละ 300-500 บาท ลูกไก่ชนอายุ 2-3 เดือน จำหน่ายอยู่ที่คู่ละ 1,500-2,500 บาท และไก่ชนที่คัดเข้าสุ่มและลูกค้าต้องการนำไปฝึกต่อ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 1,500 บาท และไก่ที่พร้อมชนพร้อมทั้งผ่านสนามมาบ้างแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 3,000 บาท 

“การทำตลาดต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสามารถทำให้เราจำหน่ายได้เป็นวงกว้างมากขึ้น ก็อยากจะฝากบอกกับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่ชน สิ่งแรกที่ต้องมีก่อนเลย คือเรื่องของใจรัก เพราะไก่ชนเป็นสิ่งมีชีวิตต้องใส่ใจเป็นพิเศษ รองลงมาก็เรื่องวินัยที่จะดูแลไก่ชนในฟาร์มเราให้ดี ให้ได้คุณภาพในทุกขั้นตอนการเลี้ยง อาชีพเสริมทางด้านไก่ชนก็จะช่วยให้เราเกิดรายได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าใครชอบจริงยุคนี้เราสามารถทำหลายๆ อย่างไปพร้อมกับงานประจำได้ ถ้าเรามีการแบ่งเวลาได้อย่างลงตัว” ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ กล่าว

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงไก่ชนลูกผสมพันธุ์พม่า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทองสุข หมายเลขโทรศัพท์ 089-446-3046

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565