สาวแก่งคอย เลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพ ต้นทุนต่ำ รายได้ดี

โคนม ถือเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ โคนมเพศเมียมีหน้าที่สร้างน้ำนม ในส่วนของโคนมเพศผู้นั้นเมื่อเกิดมาได้ไม่นานก็จะต้องถูกขายเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีราคาค่อนข้างต่ำ เนื่องด้วยเนื้อโคนมไม่เป็นที่นิยมมากนักในกลุ่มของผู้ที่กินเนื้อวัว ในขณะที่เนื้อโคขุนจะได้รับความนิยมที่มากกว่า เพราะโคขุนถูกเลี้ยงเพื่อสร้างเนื้อสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ

ลูกวัวเลิกนมแล้ว อายุ 4-5 เดือน

ในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่า ธุรกิจด้านอาหารในประเทศไทยเติบโตมากขึ้นทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคขุนมีความต้องการมากเพิ่มขึ้นไปด้วย ทำให้มีการนำเข้าเนื้อโคขุนจากต่างประเทศซึ่งทำให้เนื้อโคขุนนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาที่สูงขึ้น

ลูกวัวเลิกนมแล้ว อายุ 4-5 เดือน

ดังนั้น เนื้อโคนมจึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศสามารถเพิ่มคุณภาพของเนื้อโคนมได้เทียบเท่ากับเนื้อโคขุนจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นและยังช่วยลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ

คุณบุษกร บุญส่ง หรือ คุณโม อายุ 18 ปี อาศัยอยู่ บ้านโคกเชือกใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงโคนมเพศผู้ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี คุณบุษกรเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนเองก้าวเข้าสู่อาชีพเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมเพศผู้ เริ่มจากเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตร และด้วยคุณแม่ของคุณบุษกรประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงโคขุนและโคนม มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างมาก ส่วนตนเองมีหน้าที่ดูแลการตลาดและช่วยคุณแม่จัดการภายในฟาร์ม

ลูกวัวยังไม่เลิกนม 1-2 เดือน

คุณบุษกร กล่าวว่า คุณแม่เพาะเลี้ยงทั้งโคขุนและโคนมเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดความผูกพันและมองเห็นว่า โคนมเพศผู้มีชีวิตที่น่าสงสาร เพราะส่วนมากเมื่อเกิดมาได้ไม่นานก็จะถูกขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติอย่างมากของโคนมเพศผู้ ในมุมมองของเกษตรกรส่วนใหญ่

แต่คุณแม่ของคุณบุษกรกลับมองว่า อย่างน้อยโคนมเพศผู้ที่เกิดมาก็ควรมีอายุขัยที่ยาวนานกว่านี้ ก่อนจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ เราสามารถเพาะเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้มีคุณภาพเนื้อที่ดีได้ สิ่งนี้เองจึงเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นของฟาร์มโคนมเพศผู้

คุณบุษกร กล่าวว่า แต่ก็ต้องยอมรับว่าย้อนไปในอดีต การเพาะเลี้ยงโคนมเพศผู้เพื่อจำหน่ายเนื้อนั้นยังไม่เป็นที่นิยมดั่งเช่นในสมัยนี้ ทำให้โคนมเพศผู้มีราคาที่ต่ำมาก แต่ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงโคนมเพศผู้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค มีผลตอบรับที่ดีมากขึ้น ถือว่ามีจุดเด่นเฉพาะตัวคือ มีเนื้อนุ่ม รสชาติดี ต้องยอมรับว่าการเลี้ยงโคนมเพศผู้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการเลี้ยงโคขุน แต่กลับได้ผลตอบแทนสูง ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโคนมเพศผู้และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ส่งโคนมเพศผู้ให้กับผู้รับไปดูแล

คุณบุษกรอธิบายถึงขั้นตอนสำคัญในการดูแลโคนมเพศผู้ เริ่มจากการที่เราต้องมีลูกวัวนมเพศผู้สายพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ และผ่านการให้นมของแม่วัวมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพราะเมื่อลูกวัวได้รับนมของแม่วัวแล้วจะทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าลูกวัวที่ไม่ได้รับนมจากแม่วัว โดยทางฟาร์มเมื่อรับลูกวัวมาเลี้ยงแล้ว 2-3 เดือน ก็จะให้ลูกวัวเลิกนม เพื่อเข้าสู่ช่วงวัยที่ 2 ในการขุนอย่างเต็มรูปแบบ โดยอาหารที่ให้จะมีทั้งหญ้าหมัก กากน้ำตาล ฟาง และข้าวโพดหมัก สลับหมุนเวียนกันไป

ที่อยู่อาศัยภายในฟาร์มโคนมเพศผู้จะเป็นคอกพื้นปูนเอียง 45 องศา โดยด้านบนจะเป็นซองให้อาหารและทางลาด 45 องศา ง่ายต่อการทำความสะอาดภายในคอก และข้อดีของคอกพื้นปูน นอกจากทำความสะอาดง่ายแล้ว ยังช่วยลดการเกิดโรคได้อีกด้วย เพราะเนื่องจากการเลี้ยงในพื้นดินอาจทำให้เกิดโรคจากดินมาสู่โคนมเพศผู้ได้ ในส่วนของคอกพื้นปูนต้องมีฟางปูพื้นเสมอเพื่อให้ความอบอุ่น และติดมุ้งลวดเพื่อกันยุงและแมลงไม่ให้เข้ามาภายในคอก

พื้นที่ให้โคนมเพศผู้เดินเล่นและกินหญ้า

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจเช็กความสะอาดภายในคอกอยู่สม่ำเสมอ หากภายในคอกไม่สะอาดก็อาจส่งผลให้โคนมเพศผู้ป่วยได้หรืออาจตายในที่สุด ดังนั้น ความสะอาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอาหาร

คุณบุษกร กล่าวว่า การเลี้ยงโคนมเพศผู้ถือเป็นการเลี้ยงที่ต้นทุนต่ำกว่าโคขุน แต่ได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน แต่ไม่เทียบเท่าราคาของโคขุนก็ตาม การเลี้ยงโคนมเพศผู้ถือว่าเหมาะอย่างมากกับมือใหม่ที่มีงบลงทุนน้อย ทางฟาร์มจะแนะนำมือใหม่ที่มีความต้องเลี้ยงโคนมเพศผู้ โดยโคนมเพศผู้จะต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป เลิกนมแล้ว อัตราการรอดสูง สำหรับมือใหม่หากไม่มีความรู้และประสบการณ์มากพอ การเลี้ยงโคนมเพศผู้ที่ยังไม่เลิกนมถือว่ายากมาก หากเลี้ยงไม่ดีและถูกต้องอัตราการตายสูง

พื้นที่ให้โคนมเพศผู้เดินเล่นและกินหญ้า

กลุ่มลูกค้าของทางฟาร์ม ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่มารับในจำนวนมากเพื่อไปจำหน่ายต่อ โดยราคาของทางฟาร์มถือว่าไม่สูงเลย ผู้ที่มีทุนน้อยในการเริ่มต้นสามารถเข้าถึงตลาดของฟาร์มเรา โดยราคาเริ่มจาก 1,500-1,800 บาท จะเป็นโคนมเพศผู้ที่ยังไม่เลิกนม อายุ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน โคนมเพศผู้เลิกนมแล้ว อายุ 3 เดือน จะอยู่ที่ 4,000 บาท และโคนมเพศผู้ที่โตแล้วขุนแบบเต็มรูปแบบ อายุ 10-12 เดือน จะอยู่ที่ 9,000-10,000 บาท

โคนมเพศผู้กินอาหาร เข้าสู่การขุนเต็มรูปแบบ
พื้นที่ภายในคอก

“ฝากถึงผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงโคนมเพศผู้ ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นได้จากต้นทุนที่ต่ำ แต่สร้างผลตอบแทนที่สูงให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอน”

พื้นที่ภายในคอก

สำหรับท่านใดที่สนใจโคนมเพศผู้ สามารถติดต่อ คุณบุษกร บุญส่ง หรือ คุณโม อายุ 18 ปี อาศัยอยู่ บ้านโคกเชือกใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 065-570-5204 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก ซื้อ-ขายวัวนมตัวผู้ วัวโครงราคาถูก By เงินเต็ม ฟาร์ม

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565