สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนเอาใจสายคลีน รุกหนักตีตลาดเนื้อโคขุน “เกรดพรีเมี่ยม”

“สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน” รุกขยายตลาดแบรนด์ “KU Beef” ตอกย้ำการเป็นเจ้าตลาดโคขุนเกรดพรีเมี่ยม มุ่งเจาะหัวเมืองท่องเที่ยว-สายคลีน-ห้างโมเดิร์นเทรด พร้อมชูจุดขาย “เนื้อนุ่ม จากโคหนุ่ม ไขมันน้อย” วางเป้า 120 ล้านบาท ต่อปี

คุณมนัส เรียบร้อย รองประธานสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด กล่าวว่า จากกระแสของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ประกอบการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้เนื้อโคขุน “เกรดพรีเมี่ยม” เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลี มาเป็นลูกค้าของ “KU Beef” มากขึ้น

ทั้งนี้ จากการขยายตัวของตลาดเนื้อโคขุน “เกรดพรีเมี่ยม” สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนฯ จึงมีนโยบายมุ่งผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และใส่ใจในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า ภายใต้แบรนด์ “KU Beef” โดยมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดสู่หัวเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อให้ตอบสนองกลุ่มธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคระดับครัวเรือนที่เน้นความปลอดภัยทางอาหาร หรือ Food Safety โคขุนทุกตัวเราแปรสภาพที่โรงแปรสภาพที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อน โดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดง ทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการส่งมอบถึงมือลูกค้า เราสามารถควบคุมและตรวจย้อนกลับได้ (Traceability) ในทุกขั้นตอน

“ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โคเนื้อของสหกรณ์กำแพงแสนฯ ได้รับการยอมว่าเป็นเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศ และมีจุดขายที่โดดเด่นคือ เนื้อนุ่มจากโคหนุ่ม ไขมันน้อยที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัดกว่า 30 ปี ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธุ์กำแพงแสน เพื่อให้ได้สายพันธุ์เนื้อโคขุนที่ดีที่สุด” คุณมนัส กล่าว

ด้าน คุณสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อฯ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันแบรนด์ “KU Beef” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกตั้งแต่การเลี้ยงระดับต้นน้ำ-ปลายน้ำ โดยให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มีลูกคอก (โคแม่พันธุ์ที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์แล้วให้ลูก) และสมาชิกผู้ขุนโค สหกรณ์โคเนื้อฯ จะให้เงินสนับสนุนการขุนโคตัวละ 3,500 บาท และให้เงินสนับสนุนลูกคอกตัวละ 2,000 บาท เมื่อนำโคมาลงทะเบียนขุนหรือมาลงทะเบียนลูกคอก โดยสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนฯ ได้ทำการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์กับสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก เพื่อให้สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและผลิตโคต้นน้ำ-กลางน้ำ รวมถึงการขุนโคเพื่อส่งให้กับให้กับสหกรณ์โคเนื้อฯ แปรรูป ด้านการผลิตเรามีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งมาก มีทั้งสมาชิกของสหกรณ์โคเนื้อฯ เอง และจากการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีกำลังผลิตป้อนสู่ตลาดปีละ 1,500 ตัว ทำรายได้ประมาณ 120 ล้านบาท ต่อปี โดยสหกรณ์ฯ มุ่งทำตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปเนื้อแช่แข็ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส่งให้ห้างสรรพสินค้า บริษัท โรงแรมและร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ห้างสรรพสินค้า Big C Extra กลุ่มโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กลุ่มร้านอาหาร แผงค้าเนื้อเขียงสะอาด และเปิด Kubeef Butchre อีก 6 สาขา ในสำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตร สาขากำแพงแสน สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตร สาขาบางเขน สาขาตลาด อ.ต.ก สาขาปากช่อง สาขา Food villa ราชพฤกษ์ และร้าน The Organic Hot ส่วนที่ 2 สหกรณ์ฯ โคจะตัดแต่งเองเพื่อจำหน่ายในรูปเนื้อตัดแต่งในแพ็กเกจพร้อมจำหน่าย ในแบรนด์ KU Beef นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างทดลองทำตลาด Ku beef  Food Truck หรือรถจำหน่ายเมนูเนื้อเคลื่อนที่ มุ่งขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ โดยคิดค้นเมนูที่นิยมของตลาด อาทิ เมนูเคยูบีฟวากิว เนื้อย่าง เบอร์เกอร์ ไส้กรอก เป็นต้น