คุมเข้มเนื้อเถื่อน หวั่นกระทบโคขุน

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์สกลนคร กล่าวว่า กรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร 4 นาย ถูกดักปล้นของกลางขณะกำลังกลับด่านที่จังหวัดมุกดาหาร ภายหลังการตรวจยึดเนื้อโค กระบือ เถื่อน เกือบ 4 ตัน ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าขณะนี้มีการทำเป็นกระบวนการที่ใหญ่ขึ้น และน่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพในการบริโภคเนื้อ โดยเนื้อที่นำเข้ามาเป็นเนื้อต้องห้ามในบัญชีของกรมปศุสัตว์ที่ไม่ผ่านการรับรอง หวั่นว่าจะมีสารอันตรายได้

นางสาวเยาวนิตย์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะเนื้อโคขุนโพนยางคำ ซึ่งเป็นอาชีพที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนคร จะมีผลกระทบหนัก อย่างไรก็ตาม ปศุสัตว์สกลนครจึงต้องวางมาตรการเข้มมากขึ้น จะต้องประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต้นทางจากชายแดน เพื่อป้องปรามการลักลอบจนเนื้อเถื่อน หากปล่อยปละละเลยนอกจากจะได้บริโภคเนื้อที่ไม่ปลอดภัย ยังจะสูญเสียรายได้เกือบ 1 พันล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน