สสว.ประกาศผลสำเร็จโครงการพัฒนาสินค้าผ้าทออีสานสู่ตลาดสากล คาดสร้างยอดขายกว่า 100 ล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล” ภายใต้แนวคิด คิด ผลิต ขาย หนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0 พร้อมโชว์สุดยอดผลงานของผู้ประกอบการกว่า 100 รายที่เตรียมผลักดันสู่ตลาดสากล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 100 คอลเลคชั่น สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีนโยบายหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โมเดล ‘ไทยแลนด์ 4.0’ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีกรอบแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Transformation) การเชื่อมโยงตลาด (Internationalization) และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ (Future Network)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development) เป็นหนึ่งโครงการที่ สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกรอบบริบทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3 มิติ โดยนำความรู้เชิงลึกของตลาดเป้าหมาย (ตลาดตะวันตก ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน) มาเป็นส่วนช่วยในการตีกรอบและชี้แนะแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 100 กลุ่มให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ สี การตกแต่ง และประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์และมีความเป็นได้ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดนั้น ๆ ด้วยมูลค่าที่สูงขึ้น โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

โครงการฯ ได้พัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,100 ราย ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ (Business Model) การออกแบบ (Art & design) สร้างต้นแบบสินค้า (Pattern) และเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and Innovation)  พร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 100 ราย ยกระดับผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 100 คอลเลคชั่น ซึ่ง สสว. มีความมุ่งมั่นในการผลักดันผลงานของผู้ประกอบการ SME เหล่านี้ให้เป็นยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกไปร่วมงานแสดงสินค้าในงาน Hong Kong Fashion Week และ Texworld & Apparel Sourcing USA  ในกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คาดการณ์สร้างรายได้จาการสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลของ 2 หน่วยร่วม คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ หลอมรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและคัดเลือกผ้าทอผ้าที่มีลักษณะเด่นทั้งด้านสีสันและเทคนิควิธีการทอ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมและนำผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการผสมผสานอย่างกลมกลืน และมีความแปลกใหม่ และต่อยอดสู่การผลิตจริง พร้อมทั้งคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีศักยภาพสูงสุดเพียง 10 ราย ทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME PRODUCT DEVELOPMENT) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น นิทรรศการผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวแทนผู้ประกอบการ SME ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แฟชั่นโชว์ผลงาน มนต์เสน่ห์ของผ้าทออีสานสู่สินค้าแฟชั่นระดับสากล (IDENTITY DESIGN FOR INTERMARKET) การเสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาสินค้าผ้าทออีสานสู่ตลาดสากลอย่างไร” และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนในการทดสอบตลาดต่างประเทศ

 

บทความก่อนหน้านี้สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21 – วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ร่วมกันแบ่งรายได้
บทความถัดไปอาชีวะฟื้นทำว่าวไทยโดย “ซุปเปอร์เป็ด” ผู้สืบสานตำนานว่าวไทย