“มกอช.” เปิดตัว “ข้าวกล้องดอยออร์แกนิกอมก๋อย ” เอาใจสายเอาใจสายคลีนในงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย”

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” ณ. รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) อาทิ ผักสลัดบนแคร่ของไร่คลีนฟาร์ม จังหวัดสระบุรี ผลไม้สดร้านประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครนายก มะกรูดเงินล้าน บ้านคุณปู่ จังหวัดนครปฐม และส้มโอทับทิมสยาม จากวิสาหกิจชุมชนเกาะทวด จังหวัดนครีธรรมราชและสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆที่น่าสนใจอีกกว่า 100 บูธ เป็นต้น

ข้าวกล้องดอยออร์แกนิกอมก๋อย

มกอช.ยังได้นำ “ ข้าวกล้องดอยออร์แกนิกอมก๋อย” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าวที่มีสรรพคุณทางโภชนาการสูง มีโอเมก้า 3,6,9 มีสารอนุมูลอิสระ ช่วยความจำป้องกันภาวะเสื่อมของสมอง และลดคลอเลสเตอรอล ความดันโลหิต นอกจากนี้จากช่วยป้องกันโรคหัวใจ พาร์คินสันและยังช่วยบำรุงประสาทและการทำงานของไตอีกด้วย ปัจจุบันสยามปราณาฟาร์มเป็นผู้ช่วยทำตลาด โดยสยามปราณาฟาร์มเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกข้าวดังกล่าวหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม และหันมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพเป็นต้น เพื่อรักษาความสมดุลของแร่ธาตุและวิตามินในดิน และผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย

นางสาวดุจเดือน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 160,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ได้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 50,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์ คิดเป็น 60 % ที่เหลือเป็นพืชอื่นๆ สมุนไพร สินค้าประมง และปศุสัตว์อินทรีย์ มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง คือ ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักและผลไม้อินทรีย์ อาทิ กล้วยหอม สับปะรด เงาะ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ผักสลัด แครอท กระเจี๊ยบเขียว ชา และกาแฟอินทรีย์ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา สำหรับตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มดีในอนาคต ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) กว่า 200,000 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้กว่า 70,000 ราย