จังหวัดสระแก้ว เตรียมพลิกแผ่นดินแห้งแล้ง ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน

หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรจังหวัดสระแก้ว จับมือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด จัดงาน “ คลินิกปาล์มน้ำมัน สัญจร ครั้งที่ 5 ” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้ำมันในแผ่นดินแห้งแล้ง ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสระแก้ว

นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึง โครงการของจังหวัดในการเตรียมพลิกแผ่นดินส่วนที่แห้งแล้งด้วยการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนว่า หนึ่งในนโยบายสำหรับส่งเสริมด้านการเกษตรของรัฐบาล คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาปลูกพืชทดแทน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยลดการปลูกข้าวลง เนื่องจากขณะนี้ข้าวมีปริมาณมาก ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น โดยพื้นฐานชาวจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว การส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมัน นับเป็นอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่ง ถ้าเกษตรกรมีความพร้อม มีความสนใจ และมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด ก็มีความพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่

การจัดงาน คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจร ครั้งที่ 5 โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆในจังหวัด อาทิ อำเภอ เกษตรจังหวัด ธ.ก.ส. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดสระแก้วหันมาปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนการปลูกข้าว เนื่องจากปาล์มน้ำมัน มีตลาดที่รองรับได้ไม่จำกัด และน้ำมันจากปาล์มยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่องสำอาง ประกอบอาหาร และใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ส่วนการดำเนินการปลูกพืชพลังงานจำพวกปาล์มน้ำมัน แนะนำว่าควรทำเป็นแปลงใหญ่ การรวมตัวของเกษตรกรหลายๆ คน ปลูกเป็นแปลงใหญ่ มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป มีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาด และราคาได้ ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันที่เริ่มปลูกแล้วในจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ อำเภอวัฒนานคร ส่วนอำเภอตาพระยา จะเป็นลำดับต่อไป

ด้าน นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน อยู่ที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และเกษตรกร ไปศึกษาดูงานปีละกว่าหมื่นคน ถ้าเกษตรกรที่มีความสนใจ และต้องการเรียนรู้ทักษะการปลูก สามารถเข้าไปศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรการอบรมให้กับเกษตรกร ด้วยการทำเวิร์คช๊อป 4 วัน 3 คืน โดยเริ่มตั้งแต่ การปลูก ปลูกไปแล้วจัดการอย่างไร กำจัดแมลงทำอย่างไร รวมทั้งบริการวิเคราะห์ดินให้เกษตรกร โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ หากจังหวัด หรือหน่วยงานใด มีความสนใจ สามารถประสานการจัดงาน คลินิกปาล์มน้ำมันที่ตัวจังหวัด หรือเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ ทางเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง