ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง “เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

โครงการตลาดเกษตรกรเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หรือมีแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย

คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาดเกษตรกร การดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้มีการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง และให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรในระดับที่สูงขึ้น และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในฟาร์มและโลจิสติกส์การเกษตร อีกทั้งยังจัดทำป้ายแสดงชื่อร้านค้าให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ และสามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง นอกจากนี้ ท่านยังได้พบปะเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามแปลงและสนับสนุนสินค้าของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังอยู่เสมอๆ

คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง (ที่ 3 จากซ้าย)

ความเป็นมาของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจำนวนมากกว่า 75 ล้านบาท ตลาดของเรามีสารพัดร้านค้าที่เกษตรกรหอบหิ้วผลผลิตจากสวนมาขาย มีให้เลือกตั้งแต่ ผักทั่วไป ผักพื้นบ้าน ผลไม้ เช่น เมล่อน สับปะรด เงาะ ลองกอง ลางสาด กล้วย มังคุด ทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง เช่น ฝรั่ง มะละกอเรดเลดี้ อำเภอรัษฎา แตงโมเกาะสุกร ลำไยเพชรเวียงพิงค์ อำเภอปะเหลียน นอกจากนี้ ยังมีข้าวสาร สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป และเนื้อสุกรชำแหละ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นของเกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมแล้วกว่า 45 ร้านค้า สินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP อย. เกษตรอินทรีย์ มผช. เป็นต้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย และยังสามารถพบสินค้าของเราในช่องทางออนไลน์ “เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ได้ที่ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ลุงพร

นอกจากนี้ คุณชัยพร ชนะไพริน หรือ ลุงพร อดีตเกษตรจังหวัดยะลา หลังจากเกษียณอายุราชการ ลุงพรได้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่า “ฟาร์มผักลุงจุ๋ม” มาจากชื่อลูกของลุงพรที่ชื่อว่า จุ๋ม ลุงพรเข้าร่วมเป็นสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเมื่อปี 2562 และในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ลุงพรกล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริหารตลาดมีการติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงของสมาชิกตลาดเกษตรกร ผลผลิตของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้รับการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง พบว่าสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังกล่าวว่าบรรยากาศในตลาดแสนครึกครื้น มีเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เกษตรกรของเราขายของเก่งมาก ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เริ่มสายๆ ตลาดก็วายแล้ว ดังนั้น ใครสนใจจะมาแวะช็อปปิ้งซื้อของ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเปิดขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00-10.00 น. หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง ถึงบริเวณวงเวียนปลาพะยูน

ลำไยปลูกในท้องถิ่น

ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง มีศักยภาพ ขายได้ ขายเป็น ตลาดเปรียบเสมือนโรงเรียนของเกษตรกร ฝึกงานทำการเกษตรครบวงจร รู้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบไหน และเมื่อผลิตได้นำมาขายเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่เพียงรายได้จะเข้ากระเป๋าเกษตรกรเต็มๆ ผู้บริโภคยังได้ของดีมีคุณภาพอีกด้วย สมกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่า “ตลาดนำการผลิต” และนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “ตลาดเกษตรกร เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”

สอบถามข้อมูลตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง Facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โทร. (075) 218-382 ต่อ 15

บทความก่อนหน้านี้2 องค์กรวิจัยวิทย์ไทยสร้าง “เครื่องเคลือบกระจกโทรทรรศน์” หนุนโครงการไขปริศนาจักรวาล
บทความถัดไปซีพีเอฟ ชวนวิ่งร้อยเรียงความดี ออกกำลังกายได้บุญ สู่วิถีนิว นอร์มอล