กยท. เร่งผลักดันมาตรการรองรับฤดูกาลเปิดกรีด วอนชาวสวนยาง อย่าเร่งขายหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ

การยางแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันมาตรการรองรับฤดูกาลเปิดกรีดวอนพี่น้องชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาด คาดภายในสัปดาห์นี้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจทั่วโลก ขอให้พิจารณาข้อมูล และติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน อย่างไรก็ตาม กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต๊อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน

รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคายางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ดร.ธีธัช กล่าวย้ำ