ลำปางเร่งกระจายสับปะรด หลังล้นตลาดโรงงานไม่รับซื้อ ผลผลิตอื้อสองหมื่นตัน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกฝ่ายของจังหวัดติดตาม และช่วยเร่งกระจายผลผลิตสับปะรดของ จ.ลำปาง ออกสู่ท้องตลาดให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภค หลังจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง กำลังประสบปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาด จากโรงงานรับซื้อในภาคใต้ ที่เกษตรกรใน จ.ลำปาง ส่งไปจำหน่ายทุกปี ไม่สามารถที่จะรับผลผลิตของ จ.ลำปาง ได้ เนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่ปลูกในจังหวัดทางภาคใต้ก็มีมาก

จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ทางโรงงานในภาคใต้ไม่รับซื้อผลผลิตจาก จ.ลำปาง ที่จะมีปริมาณที่จะออกสู่ท้องตลาดมาถึง 23,000 ตัน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุด ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาขณะนี้ทางจังหวัดลำปางจึงต้องเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาดให้เร็วที่สุด เพื่อเตรียมรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกมาอีกเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีพื้นที่ ทำการเปิดจุดจำหน่ายตามสถานที่ราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ที่มาติดต่อราชการได้เลือกซื้อสับปะรดจากเกษตรกรโดยตรงที่นำไปวางจำหน่าย

นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง เปิดเผยว่า ทางที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองลำปาง และในแต่ละวันก็มีประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเอาผลผลิตมาวางจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรก็ขายในราคาที่ถูกมากกิโลกรัมละ 5 บาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องรีบนำผลผลิตมาขาย เนื่องจากผลผลิตที่มาก เกรงว่าจะเกิดการเน่าเสีย หากเก็บไว้นาน จึงต้องลดราคาในการออกมาจำหน่าย

ด้าน นางปราณี สุระวัง อายุ 60 ปี เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง กล่าวว่า ตนเองได้เร่งนำสับปะรดจำนวนกว่า 600 กิโลกรัม ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นสับปะรดพันธุ์สายน้ำผึ้งที่ปลูกภายในไร่ของตนเองกว่า 20 ไร่ โดยหลังจากที่โรงงานไม่รับซื้อทำให้สับปะรดเริ่มสุก และเหลือเป็นจำนวนมาก จึงต้องรีบขายก่อนที่จะเน่าเสีย ซึ่งในการเปิดจุดให้เกษตรกรขายผลผลิตถือว่าเป็นการกระจายผลผลิตไปสู่มือผู้ซื้อ และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และยังจะนำผลผลิตที่ออกไปขายตามจุดต่างๆ ที่ทางราชการใน จ.ลำปาง เปิดจุดให้ จะเป็นการเร่งกระจายผลผลิตได้เร็ว