ชาวสวนยางเตรียมบุกกรุง ยื่นหนังสือนายกฯขอปฏิรูปการยาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ สมาชิกสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) จากทั่วประเทศ จะยื่นข้อเสนอถึงการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อการปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการดำเนินการตามโครงการโค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ ใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท มีการสมทบ 40% จากการใช้เงินรายได้ ที่หักจากรจำหน่ายยางส่งออกหรือเงินเซส (CESS ) ที่ผ่านมาพบว่า กยท.ไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้เป็นเงินสด แต่จ่ายทดแทนเป็นต้นกล้าและปุ๋ย ซึ่ง กทย.อ้างว่าหากจ่ายเงินสดเกษตรกรที่ร่วมโครงการอาจนำไปจ่ายผิดวัตถุประสงค์ แต่จากการตรวจสอบพบว่าในกระบวนการการจัดซื้อปุ๋ยของผู้เกี่ยวข้อง อาจมีปัญหาจากการทุจริต มีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กลุ่มทุนในบอร์ดการยาง

นายสุนทรกล่าวว่า ขณะนี้มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบ กยท. เพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิทั่วประเทศ สามารถจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 4 ได้ แต่ระยะเวลา 2 ปี หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้า แต่สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป เพื่อให้ตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เข้าไปทำหน้าที่ขับเคลื่อน กยท. ทำงานรับใช้ชาวสวนยาง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย