‘บิ๊กฉัตร’โยน พณ.แจงเหตุราคาสินค้าเกษตรร่วง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยอมรับราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ ทั้งข้าวโพด ปาล์ม สับปะรด แต่มีหลายหน่วยงานดูแล อาทิ ข้าวโพดและปาล์ม เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงพาณิชย์ กล้วยและสับปะรด เกี่ยวกับกระทรวงเกษตร ซึ่งสาเหตุทำให้ราคาต่ำ เกษตรกรเดือดร้อน เพื่อกระจุกตัวและผลผลิตเพิ่มมาก ดังนั้น ราคาข้าวโพดและปาล์มน้ำมัน ให้ไปถามที่กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลีให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดของไทย

ส่วนเรื่องราคาสับปะรด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้รายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความคืบหน้าการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตที่ล้นตลาด และพยายามเอาผลผลิตนี้ออกไปขายข้างนอก สาเหตุเพราะผลผลิตออกมามาก อาจขายไม่ได้ภายในวัน 2 วัน โดยปัญหาที่แท้จริง คือเกษตรกรปลูกสับปะรดในพื้นที่ผิดกฎหมายหรือบุกรุกป่าจำนวนมาก เช่น จังหวัดอุดรดิตถ์ ก็ต้องเข้าไปแก้ไข

“ผมไม่เข้าใจราคาสินค้าเกษตรร่วงทุกตัว ต้องมาถามกระทรวงเกษตรฯทำไม ไม่ไปถามกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ดูแลเรื่องราคา ผลผลิตปาล์ม ข้าวโพด ต้องถามพาณิชย์ ส่วนอ้อย ถามกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯไม่ได้ดูทุกเรื่อง” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว