กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพรโกย 60 ล.ใช้โรงอบแสงอาทิตย์

กระทรวงพลังงานหนุนงบประมาณ 6.8 แสน สร้างโรงอบแห้งกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ เผยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพรสร้างรายได้ปีละ 60 ล้านบาท เตรียมต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวภายหลังเข้าเยี่ยมชมกิจการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ว่า กระทรวงพลังงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ได้ร่วมกันประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างให้สินค้าของกลุ่มจากสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการเป็นต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จนทำให้ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในสาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

ส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์สนับสนุนงบประมาณ 204,000 บาท หรือ 30% ของมูลค่าโครงการ ซึ่งการอบเมล็ดกาแฟด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ทำให้กาแฟมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ถึง 60%

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ สร้างรายได้เข้าชุมพรได้ปีละประมาณ 60 ล้านบาทด้วย”

นายทองรัตน์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์มีการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน และยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้ เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง จนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ปี 2558 รับรางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟดริปและกาแฟคั่วบด ตราถ้ำสิงห์ ปี 2559 รางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง 3 in 1 เป็นต้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์