แชมป์สองปีซ้อน! พาณิชย์เผยไทยที่ 1 ประเทศที่เหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักข่าว U.S. News & World Report ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าว ความเห็น และผลการจัดอันดับต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกด้านต่างๆ ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ usnews.com จากผลการสำรวจความเห็นของคนทั่วโลกราว 21,000 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 พบว่า ไทยได้รับการจัดอันดับให้ครองแชมป์อันดับ 1 จากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลกในเรื่องการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

โดยเหตุผลหลักมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทย และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลง นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน (Best Countries to Invest In) เป็นอันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รายงานผลการจัดอันดับของ U.S. News ดังกล่าวถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ยืนยันมุมมองของต่างชาติว่า ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งภาพลักษณ์ของไทยในเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง

ผลการจัดอันดับนี้สอดคล้องกับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของธนาคารโลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่จัดไทยอยู่ในอันดับดีขึ้นถึง 20 อันดับ จากเดิมอยู่ที่อันดับ 46 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 26 ในปี 2561 สืบเนื่องจากการปรับลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยจากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใช้เวลา 2 วัน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 6,600 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท

ปัจจุบัน สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในโลกและอันดับที่ 1 ของไทยในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีมูลค่าการค้ารวม 38.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.60% จากช่วงเดียวกันปี 2559 โดยไทยส่งออกไปสหรัฐเป็นมูลค่า 24.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.15% และนำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 13.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.12%

นอกจากนี้ ในปี 2560 สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย (FDI) เป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุน 11,774 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.14% สาขาสำคัญที่สหรัฐลงทุนในไทย อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น