พาณิชย์เผยคนจน 5 ล.ราย สนทำแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดการประชุมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 200 ราย เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “โลคอล แฟรนไชส์ โรดแมป” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ว่า ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น เมื่ออบรมแล้วจะเข้ารับการคัดเลือก ประเมินความสามารถทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2561 ซึ่งจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัว และลงพื้นที่ยังสถานประกอบธุรกิจของแต่ละราย และได้เข้าดูงานการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพของแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพด้วย

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ธุรกิจแฟรนไชส์เริ่มเป็นกำลังสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ราคาประหยัด ให้เป็นทางเลือกสำหรับสร้างธุรกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 ขณะนี้มีผู้มีรายได้น้อยสมัครเข้าพัฒนาศักยภาพแล้วประมาณ 5 ล้านคน จากที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้ 11.4 ล้านคน นอกจากนี้ กระทรวงจะเร่งยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานและราคาถูก เพื่อเชื่อมโยงไปจับคู่ทำธุรกิจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ