สหกรณ์ชาวนาเกลือ 3 จังหวัด จับมือ “ประมูลเกลือทะเล” ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี 61

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จับมือชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย นำวิธีการประมูลยางพารามาประยุกต์ใช้ในการจัดประมูลเกลือทะเล 3 จังหวัด ทั้งสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เปิดประมูลทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดทั้งปี 61 หวังช่วยยกระดับราคาเกลือทะเลเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าเอกชน

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประมูลเกลือทะเลทั้งเกลือขาว เกลือกลาง และเกลือดำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือที่ประสบปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำและช่วยแก้ปัญหาหนี้สินสะสม จึงกำหนดเปิดประมูลเกลือทะเลทุกสัปดาห์รวม 3 แห่ง  คือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ตามวันและเวลาที่เปิดประมูล

สำหรับการเปิดประมูลเกลือทะเลครั้งนี้ จุดแรกเปิดประมูลทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อได้ที่เบอร์ 086-5241021 และ 034-857051

จุดที่ 2 เปิดประมูลทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-8584429 และ 034-711517

และจุดสุดท้าย เปิดประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ติดต่อได้ที่เบอร์ 083-2825451 และ 032-706232

นายประกอบ กล่าวว่า เหตุผลของการเข้ามาเปิดประมูลเกลือทะเลครั้งนี้ เป็นเพราะเกษตรกรนาเกลือส่วนใหญ่มักถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าเอกชนมาโดยตลอด จนทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน ราคาเกลือที่ขายไปแต่ละครั้ง ขายราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

ดังนั้น ทางเกษตรกรชาวนาเกลือจึงได้รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด และนำรูปแบบของการประมูลยางพารามาใช้เป็นช่องทางในการสร้างตลาดผลผลิตเกลือ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลอง และนอกจากการประมูลแล้ว ยังมีการเปิดเจรจากับเอกชนเพื่อทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีในหลายด้าน ได้แก่ เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนพัฒนาตลาด มีการสำรวจปริมาณความต้องการเกลือทะเลเพื่อจะได้นำมาวางแผนในการระบายผลผลิตได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบกดราคา ในช่วงเวลาที่ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือมีปริมาณเกลือออกมาพร้อมกัน

ทั้งนี้ในการเปิดประมูลจะมีประเภทเกลือรวมทั้งหมด 3 ประเภท แบ่งเป็น เกลือขาว มีราคาตั้งต้นการประมูลอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.80 บาท, เกลือกลาง ราคาตั้งต้น กิโลกรัมละ 1.50 บาท และเกลือดำ กิโลกรัมละ 1.30 บาท โดยราคาเกลือทั้ง 3 ชนิดนั้น จะต้องบวกค่าดำเนินการอีก กิโลกรัมละ 0.50 บาท

ขณะที่แผนการรวบรวมเกลือในปีนี้ มีประมาณ 99,569 ตัน แบ่งเป็น เกลือขาว 16,533 ตัน เกลือกลาง 77,184 ตัน และเกลือดำ 5,852 ตัน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะเปิดประมูลเกลือในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการรวบรวมของแต่ละสหกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง Demand และ Supply

การจัดประมูลผลผลิตเกลือ เป็นการเปิดเจรจาตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยการนำวิธีการประมูลยางพารามาประยุกต์ใช้ และดำเนินนโยบายใช้ตลาดนำการผลิต คาดหวังว่า จะช่วยยกระดับราคาผลผลิตเกลือให้เพิ่มสูงขึ้น และบรรเทาปัญหาราคาเกลือตกต่ำให้กับเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด ได้ในที่สุด