นำร่องมาตรการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต

กระทรวงเกษตรฯ ใช้ขบวนการสหกรณ์ นำร่องมาตรการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต หวังช่วยระบายปริมาณผลผลิตสับปะรดส่วนเกินจากแหล่งผลิต และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การผลิตและราคาของสับปะรดที่คาดว่าจะลดลงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การผลิตสับปะรดที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในปริมาณมาก โดยใช้กลไกของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 นี้ จะต้องกระจายผลผลิตสับปะรดส่วนเกินจากจังหวัดแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคในจังหวัดที่ไม่มีการปลูกสับปะรด

โดยได้กำหนดเป็นมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรด แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 1) กำหนดจัดงานเทศกาลบริโภคสับปะรดจังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง และสหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด อุตรดิตถ์

โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง รวมทั้งสาธิตกระบวนการรวบรวม คัดแยก และการแปรรูปสับปะรด อีกทั้งจะมีการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ด้วย

 

2) การกระจายผลผลิตสับปะรดจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศโดยอาศัยกลไกของขบวนการสหกรณ์ จะมีศูนย์กลางรวบรวมและกระจายผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระยอง

และ 3) การนำสับปะรดเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นอาหารสัตว์ โดยการนำสับปะรดมาสับย่อยแหละหมัก เพื่อใช้เป็นอาหารของโคนมและโคเนื้อ ซึ่งในมาตรการนี้ได้รับการตอบรับจากสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำร่องในการนำสับปะรดมาหมักเป็นอาหารโคนมของสมาชิกสหกรณ์

“การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะช่วยระบายปริมาณผลผลิตสับปะรดส่วนเกินจากแหล่งผลิต อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การผลิตและราคาของสับปะรดที่คาดว่าจะลดลงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกด้วย” นายลักษณ์ กล่าว