สำนักงาน “กสทช”จัดงานตลาดนัดสายลม เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าว 19-23 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค.นี้ สำนักงาน กสทช.จะเปิดพื้นที่บริเวณรอบอาคารโรงอาหารจัดตลาดนัดสายลม เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้นำข้าวสารมาขายในราคาถูก หลังจากชาวนาเผชิญปัญหาราคาข้าวสารตกต่ำ

โดยจะมีชาวนาจาก จ.สุรินทร์ นำข้าวมาขายเป็นครั้งที่ 2 สำหรับข้าวที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 30 บาท และ 5 กิโลกรัม 140 บาท ข้าวกล้อง กิโลกรัมละ 60 บาท และข้าวไรซ์เบอรี่ กิโลกรัมละ 70 บาท

สำหรับปี 2560 การจัดตลาดนัดสายลม จะมีอีกครั้งในวันที่ 23-27 ม.ค. 2560 เป็นการเปิดพื้นที่ในสำนักงาน กสทช. ให้ชาวนาจาก จ.ยโสธร นำข้าวสารมาขาย เป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง และครั้งที่ 3 จะจัดวันที่ 23-24 ก.พ. 2560 ให้ชาวนาจาก จ.เพชรบูรณ์ นำข้าวสารมาขาย นอกจากนี้ยังมีผักปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภค-บริโภค ไข่ไก่ และสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)