CPF เดินหน้าส่งไก่เข้าเกาหลี ชี้ไทยได้เปรียบ “บราซิล-อียู”

CPF ลุยส่งออกไก่สดไป “โสมขาว” ลอตแรกในรอบ 12 ปี ชี้ไทยยังได้เปรียบคู่แข่งบราซิล-อียู “ฉัตรชัย” ตั้งเป้าปีหน้าส่งออกรวมได้อีก 40,000 ตัน โกย 3,600 ล้านบาท

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า การที่เกาหลีใต้กลับมานำเข้าไก่สดจากไทย จะช่วยให้ภาพลักษณ์การส่งออกไก่ไทยในภาพรวมขยายตัวมากขึ้น ซึ่งซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายแรกที่สามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปยังเกาหลีใต้ในรอบ 12 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เดินทางมาตรวจโรงเชือด และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อการส่งออกของไทย ผลการตรวจโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของซีพีเอฟได้รับคัดเลือก 3 โรงงาน อาทิ โรงงานมีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี เป็น 3 ใน 12 โรงงานที่ได้ส่งออกไก่สด และนับเป็นการส่งออกไก่สด ชิ้นส่วนปีกไก่สดแช่แข็งรายแรกและลอตแรก ในปริมาณ 15.2 ตัน มูลค่า 1,733,550 บาท

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไก่ไทยยังมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างประเทศบราซิล สหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา ทั้งเรื่องของโลจิสติกส์ระยะทางที่ใกล้กับเกาหลีใต้มากกว่า ประกอบกับผลิตภัณฑ์ไก่สดของไทยเป็นเนื้อถอดกระดูก ตัดแต่งชิ้นส่วนด้วยแรงงานฝีมือประณีตมากกว่าบราซิลที่ส่งออกเป็นเนื้อถอดกระดูก และสหรัฐเป็นเนื้อติดกระดูก

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประกอบด้วย ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ 1,460 ล้านตัว แบ่งเป็นสัดส่วนเข้าโรงฆ่า คิดเป็น 82% เพื่อส่งออก และ 18% เพื่อบริโภคในประเทศ

ขณะที่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น 51% สหภาพยุโรป 39% และอื่น ๆ 10% โดยปริมาณการส่งออก 681,258 ตัน มูลค่าการส่งออกมูลค่า 88,428 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก 461,033 ตัน มูลค่า 68,882 ล้านบาท สินค้าไก่ดิบ 220,225 ตัน มูลค่า 19,546 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อไทยสามารถปลดล็อกการส่งไก่สดไทยไปยังเกาหลีใต้ได้แล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2560 กำลังการผลิตไก่เนื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,673 ล้านตัว โดยเป้าหมายการส่งออกการเติบโตของตลาดส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3%”

ทั้งนี้ ภายในเดือนธันวาคมนี้ ผู้ส่งออกไก่สดของไทยทั้ง 12 บริษัท ตั้งเป้าส่งออกอีก 5 ตู้ น้ำหนัก 106,644 กิโลกรัม มูลค่า 12,002,655 บาท และทยอยส่งสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยไปเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในปี 2560 คาดว่าจะสามารถส่งออกประมาณ 40,000 ตัน มูลค่า 3,600 ล้านบาท