พาณิชย์จับมือรพ.อภัยภูเบศร เปิดตลาดค้าสมุนไพรไทยไปทั่วโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งเน้นความร่วมมือตามแนวคิดประชารัฐ โดยให้กรมฯหารือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการตลาดสมุนไพรไทยในต่างประเทศ เนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีศักยภาพสูงมากด้านการผลิต การวิจัยสมุนไพรไทย และการสร้างแบรนด์สินค้าระดับบน อีกทั้งมีส่วนช่วยขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย และสปาไทย

” แผนระยะแรกปี 2560 จะส่งเสริมด้านการตลาดต่างประเทศผ่านโครงการพัฒนาสินค้าและตลาดผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) และโครงการงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครบทั้ง เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร และการให้บริการสปา ”

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ระหว่างการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศส ตามโครงการพัฒนาสินค้าและตลาดผู้สูงอายุ หรือโครงการ 60 ปีขึ้นไป หมวดสินค้าสุขภาพและความงาม และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแนวความคิดของตราสินค้า การสร้างแบรนด์ การสร้างเรื่องราว(Story)ให้สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และช่องทางเข้าสู่ตลาดระดับบนในต่างประเทศ โดยมีจุดขายเป็นสมุนไพรไทย เมื่อพัฒนาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว จะนำสินค้าทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ 60plusthailand.com เฟสบุ๊ค 60+project เพื่อขยายผลต่อไป

สำหรับงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ จะเชิญชวนผู้ซื้อจากต่างประเทศให้เดินทางร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ในไทย เช่น งานแสดงของขวัญของแต่งบ้าน ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ไบเทค บางนา และงานแสดงสินค้าด้านอาหาร( Thaifex – World of Food Asia) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งส่งเสริมสมุนไพรไทยที่ใช้รับประทาน รวมถึงนำธุรกิจไปต่างประเทศ เช่น ร่วมงาน Beautyworld สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งานCosmoprof เมืองฮ่องกง งาน Top Thai Brands และงาน Thailand Week ในประเทศเป้าหมาย เป็นต้น

โดยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ไทยส่งออกสมุนไพรมูลค่ากว่า 510 ล้านบาท และส่งออกผลิตภัณฑ์สปาที่มีส่วนผสมสมุนไพรมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท ตลาดสำคัญๆ คือ ญี่ปุ่น ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี จีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสมุนไพรคือกฎระเบียบที่เข้มงวดในการนำเข้าของประเทศคู่ค้า