เพลี้ยกระโดดหลังขาวระบาดนาข้าว 5 หมู่บ้านในอ.แม่ลาน้อยกว่า 1.5 พันไร่

วันที่ 16 กันยายน นายอลงกาญจน์ มณีรัตน์  เกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าวของเกษตรกรบางพื้นที่ ทางสำนักงานจึงขอแจ้งพี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังโรคเพลี้ยกระโดดหลังขาว โดยให้ออกสำรวจแปลงนาของตนเองหากพบการระบาดให้รีบแจ้งมายังสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย โดยด่วน ลักษณะของเพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงจำพวกปากดูด ตัวเต็มวัยบริเวณปีกจะมีจุดดำที่กลางและปีก และมีแถบสีขาวตรงส่วนนอกระหว่างฐานปีกทั้งสอง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลถึงสีดำลำตัวสีเหลือง มีแถบสีขาวเห็นชัด มีทั้งชนิดปีกสั้นและปีกยาวจะวางไข่ในใบและกาบใบข้าว เพศเมียสามารถวางไข่ได้ 300-500 ฟอง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บริเวณกอข้าวมีชีวิตอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์

โดยปีนี้ นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.แม่ลาน้อย 5 หมู่บ้าน ไดแก่ หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย หมู่ 9 บ้านทุ่งสารภี หมู่ 2 บ้านป่าหมาก หมู่ 5 บ้านวังคัน และหมู่ 7 บ้านแม่งะ เกษตรกรที่ได้ผลกระทบกับเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ประมาณ 305 ราย พื้นที่การระบาด 1,545 ไร่

สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นได้มอบสารชีวภัณฑ์”บิวเวอร์เรีย”ให้ผู้นำหมู่บ้านไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ประสบภัย และเสนอคณะกรรมการ  ระดับอำเภอช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุศัตรูพืชระบาด  เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ได้แจ้งไปยังจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อสารเคมี/สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรค และแนวทางต่อไปคือต้องสำรวจพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่เสียหายโดยสิ้นเชิง โดยทางอำเภอจะแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบในพื้นที่นาข้าวที่เสียหายโดยทั้งหมดเพื่อจะของบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยตามระเบียบหลักเกณฑ์ พ.ศ.2546 ต่อไป

 

http://www.matichon.co.th/news/287107