ศก. ไทยในห้วง 70 ปี ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง

ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง อันที่จริงก็คงไม่ต้องอรรถาธิบายอะร ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์มีพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อพสกนิกรชาวไทยไว้มากมายนับไม่ถ้วน

เมื่อไม่กี่วันมานี้ เฟซบุ๊ก “อาร์ม ตั้งนิรันดร” อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสถิติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ไว้หลายอย่างจนน่าทึ่งว่า พระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้ได้อย่างไร

แต่จะขอหยิบยกในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจบางส่วน

ตลอดช่วงรัชกาล 70 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมโหฬาร ทรงครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 ธนาคารโลกได้มีการเก็บตัวเลขรายได้ของประเทศต่างๆ ในปีแรกคือ พ.ศ. 2503 ในปีนั้นประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในภูมิภาค มีรายได้ต่อหัวต่อปี 101 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา มีรายได้ต่อหัวต่อปี 180 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พม่า มี 180 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 220 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ลาวขณะนั้นยังไม่มีการเก็บข้อมูล)
ครั้นมาถึงวันนี้ ประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวต่อปี 6,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชา มี 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พม่า 1,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ลาว 1,800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนาม 2,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2489 ประเทศไทยมีประชากร 16.8 ล้านคน ปัจจุบันมี 67.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว

ขณะเดียวกัน จำนวนโครงการพระราชดำริ มีทั้งสิ้น 4,596 โครงการ หากนับเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ เฉลี่ยปีละ 65 โครงการ หรือทรงริเริ่ม 1 โครงการทุกสัปดาห์ ยังไม่นับพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่ทรงทำเพื่อราษฎร อีกมากมาย

โครงการพระราชดำริส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับด้านการเกษตร อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ราษฎรใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการคลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร เป็นต้น

จะเห็นว่าตลอดเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ต้องทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยไม่มีหยุดหย่อน

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559