อดีต จนท.ป่าไม้ หวนตามรอยในหลวง ตั้งกลุ่มปลูกกาแฟ รายได้มั่นคง

นายกฤษฎ์ พยัคกาฬ ผู้ก่อตั้งและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจพยัคฆ์คอฟฟี่ (Payak Caffee) ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนอดีตทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลาออกมาสอนหนังสือให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พอมีครอบครัวก็กลับมาอยู่บ้านที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นในพื้นที่ 3 ไร่ ของตัวเองปลูกกาแฟ 1,200 ต้น และในพื้นที่ก็มีการปลูกกาแฟกันมาก โดยเมื่อปี 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้นำต้นกาแฟมาให้ชาวเขาปลูกเพื่อทดแทนพืชเสพติดชนิดต่างๆ

“ผมเห็นว่าการปลูกมีผู้มารับซื้อไม่แน่นอน จึงได้ตั้งกลุ่มดังกล่าวขึ้น และได้น้อมนำแนวทางปฏิบัติของพระองค์ท่านเพื่อมาใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ดำเนินการตามแนวทางของแม่แจ่มโมเดล นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกเอง แปรรูปเอง สามารถกำหนดราคาได้เอง เริ่มมา 1 ปี มีสมาชิก 100 คน” นายกฤษฏ์ กล่าว

นายกฤษฏ์ กล่าวต่อว่า เมื่อมีตลาดต้องการรวมกลุ่มกันเข้าปีที่ 2 เริ่มมั่นคงมากขึ้น ต่อไปจะเข้าสู่ระบบของการออม เพื่อนำทุนทรัพย์ดูแลสมาชิกยามจำเป็นได้เงินออม ปีละ 60,000 บาท การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งตนเอง และให้มีวินัยทางการออม เป็นการทำให้สมาชิกทุกคนได้ยึดแนวทางนี้มาปฏิบัติใช้ได้เป็นรูปธรรม การทำงานรวมตัวกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกและผลิตกาแฟพยัคฆ์คอฟฟี่ขึ้นมานี้นั้น  มีราคาประกัน เกษตรกรก็เชื่อมั่นในการผลิตออกมาและมีแหล่งจำหน่ายได้แน่นอน วันนี้สมาชิกของเราทุกคนอยู่ได้ และจะน้อมนำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารมาใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป และวันนี้ส่งกาแฟให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศของยี่ห้อดังกว่า 3 ยี่ห้อ รายได้ต่อปีที่ผ่านมาเพียง 1 ปี กว่า 1 ล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด