‘กองทุนสัตว์ป่าโลก’ เผยสัตว์มีกระดูสันหลังลดลงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่ ปี 1970

เว็บไซต์เทเลกราฟ รายงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา อ้างรายงานของกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ) ซึ่งเปิดเผยรายงานเตือนว่า สัตว์ป่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวtวิกฤต มีจำนวนลดลงอย่างมาก พร้อมเสนอแนะว่าทางเดียวที่จะช่วยโลกจากภาวะล่มสลายที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั้น คือการร่วมมือผ่านข้อตกลงที่ใหญ่ระดับเดียวกับ “ข้อตกลงปารีส” ที่เกี่ยวเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก

รายงานของดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ ระบุถึงภาวะดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกับเศรษฐกิจโลกและมนุษยชาติว่า จากการสำรวจพบว่า จำนวนประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังในโลกลดลงจากปี 1970 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ผลจากฝีมือมนุษย์ ที่ทำลายสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย โดยเฉพาะช่วง 50 ปีหลังที่การขยายพื้นที่เกษตรเพื่อรองรับความต้องการของจำนวนประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศใกล้จะล่มสลายลง

พร้อมทั้งระบุว่า สัตว์อย่างปลานั้นมีอัตราสูญพันธ์ุมากที่สุดในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังของโลก โดยสัตว์น้ำจืดหายไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปลาและสัตว์ทะเลถูกจับขึ้นจากทะเลแล้วนับตั้งแต่ปี 1950 ถึง 6 พันล้านตัน ขณะที่นกทะเลที่มีพลาสติกอยู่ในท้องเพิ่มขึ้นจาก 5 เปอร์เซ็นต์ ในปี 1960 เป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้ตามไปดู..โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ที่หันคา ชัยนาท แหล่งจุดประกายถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร
บทความถัดไปรองอธิบดีป่าไม้ สั่งสอบที่ดินสวนน้ำ 57 แปลง “ภูขี้ไก่” ดูภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง