“ตรัง” เดินหน้านาแปลงใหญ่ หวังอนุรักษ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น “เล็บนก-เข็มทอง”

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ถนนเพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะข้าราชการสหกรณ์จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด นักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตร กว่า 150 คน ร่วมทำกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ ครั้งที่ 5 โดยใช้แกะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้าวของทางภาคใต้ เป็นการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ บนพื้นที่จำนวน 28 ไร่ มีข้าวพันธุ์พื้นเมือง คือ ข้าวพันธุ์เล็บนกและพันธุ์เข็มทอง โดยตั้งเป้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนี้ จำนวน 7 ตัน ซึ่งจะนำไปสีเป็นข้าวขาวและข้าวกล้องปลอดสารพิษ และยังมีวางจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย โดยจะวางจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด

นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ เป็นการเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งเราใช้แกะในการเก็บข้าว โดยเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงส่วนหนึ่งของนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นของสมาชิกการเกษตรนาโยงทั้งหมด ที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ และยังเป็นแปลงที่อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ของเมืองตรัง ส่วนสหกรณ์ถือเป็นการรวมคนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการบูรณาการกับส่วนราชการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ข้าวที่นิยมบริโภค คือ ข้าวพันธุ์เล็บนก

ทั้งนี้เห็นได้ว่าพื้นที่นาของจังหวัดตรังจะหมุนเปลี่ยนไปเป็นปาล์มและยางพาราบ้าง แต่วันนี้อยากจะให้หันกลับมามองในประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร หากยังมีการปลูกข้าวอยู่ สามารถลดค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้ ส่วนวิธีการของสหกรณ์นั้น พื้นที่นี้เป็นแปลงใหญ่และให้สมาชิกแบ่งกันเพื่อที่จะทำร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์นาโยงมีประมาณ 4,000 กว่าราย แต่ที่มาทำนาร่วมกันในพื้นที่ 28 ไร่ มีประมาณ 12 ราย

โดยเกษตรกรจะต้องรวบรวมเก็บรวงข้าวนำมามัดเป็นเลียงข้าว นำไปตากก่อนนำไปเก็บลดความชื้น และนวด โดยสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตแล้วส่งต่อกระบวนการสีข้าว ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้จำหน่ายด้วย ขณะเดียวกันสหกรณ์ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดมาดำเนินการโรงสีข้าว คาดว่าปีหน้าจะสามารถสีข้าวเองได้ ในส่วนของการจำหน่ายตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท