วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แท็ก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช.มอบรางวัลวิจัยแห่งชาติ ให้ ม.นเรศวรที่คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ารำข้าว

วช. มอบรางวัลระดับดี ปี 2564 สาขาเกษตรศาสตร์ เครื่องคงสภาพรำข้าวด้วยระบบอินฟราเรดร่วมกับถังไซโคลน  หวังช่วยเพิ่มมูลค่ารำข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชน นั...

วช. หนุนนักวิจัย มจธ. ศึกษาต้นไม้ใหญ่ลดฝุ่น PM2.5

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศึกษาการใช้...

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

“ผักเชียงดา” เป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยในภาคเหนือตอนบน แถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน นิยมรับประทาน เพราะมีสรรพคุณทางยา...

กอ.รมน. ผนึก วช. สร้างตำบลต้นแบบ 15 จังหวัด ผ่านปราชญ์เพื่อความมั่นคง-เครือข่ายภาคประชาชนด้วยงานวิจั...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเดิน...

อว. ดันเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือตอนบน หวังเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชน ในยุค New Normal

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการอบรมโครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาค...

วช. ต่อยอดภูมิปัญญาไทย สู่นวัตกรรม “กระจกโบราณไร้ตะกั่ว”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมการศึกษาฯ (อว.) ซึ่งมีบทบาทด้านการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการ...

วช. เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ วิจัยมุ่งเป้าลดปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ​ สาขาว...

วช. หนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย์ นำชมสวนมะยงชิดตัวอย่า...

นักวิจัยทุน วช. โชว์เทคนิคการปลูกองุ่นไชน์มัสแคทพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่พิษณุโลก

นักวิจัยทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาองุ่นไชน์มัสแคท ซึ่งเป็น...

วช. หนุน จัดการภัยแล้ง ผันน้ำตามความต้องการเกษตร ไม่ปล่อยเกินจำเป็น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนงานวิจัยจัดการภัยแล้ง ผันน้ำตามความต้องการเกษตรไม่ปล่อยน...

เรื่องน่าสนใจ