วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แท็ก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน 2562 ถวาย ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ป...

วช. นำคณะนักวิจัยไทยคว้ารางวัลนานาชาติ จาก งาน iENA 2019 สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย จาก 9 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จาก งาน “The International Trade Fair-Ideas, Invent...

วช. นำคณะนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน iENA 2019 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The 71st International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพั...

วช. จัดประกวดบินโดรน โดยวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ คว้าแชมป์และเงินรางวัล กว่า 60,000 บาท

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ให้ก...

วช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ระดับอาชีวศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 60 ปี วช. “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบินโด...

วช. จับมือ 6 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากเดิมเป็นระบบที...

วช. ลงนามร่วมกับ สวก. และ สวรส. บูรณาการข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กระทรวงเกษตร...

วช. จัดงานยิ่งใหญ่ 60 ปี “พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “60 ปี วช.พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม...

วช. มอบรางวัล 12 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. แก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ สร้างคุณูประการและเกิดป...

วช. ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจันทบุรี เป็น “นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” ...

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒ...

เรื่องน่าสนใจ