วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แท็ก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรมการข้าว – มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบค...

วช จับมือ สกสว.และ กยท พัฒนางานวิจัยยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร

เนื่องจากยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท โดยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 25...

วช. ระดมงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ในวันที่4สิงหาคม2563 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ...

วช. แถลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย เพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “พิธีแถลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ...

วช. ลงนาม MOU สนับสนุนการขับเคลื่อนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศห...

วช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเท...

เลี้ยงผึ้งชันโรงสมุนไพรอินทรีย์ อาชีพอิสระ ทำเงินได้ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงอุงและญิงยวนบางกล่ำ หม...

13 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับจากต่างประเทศ 3 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,220 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย) ไม่มีผู้ติด...

กอ.รมน. จับมือ วช. ประชุมหารือ เรื่องวิจัยนวัตกรรมด้านความมั่นคง

กอ.รมน. ประชุมหารือและเยี่ยมชม วช. ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วช. และ กอ...

10 นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ตอบโจทย์ “สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด การใช้ชีวิต และอาชีพการงาน เพื่อ...

วช. จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี สนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษ...

เรื่องน่าสนใจ