หนุนหมู่บ้านหินสองก้อน จ.ลพบุรี เป็นแหล่ง “สปาดินสอพอง”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับจังหวัดลพบุรี ผลักดันหมู่บ้าน หินสองก้อน ให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ซึ่งมีชื่อเสียงด้านแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีสุดของไทย เนื่องจากดินบริเวณนี้มีเนื้อเนียนละเอียดแน่น สีขาว เรียกว่า ดินมาร์ล จึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืช คนในหมู่บ้านจึงทำเป็นดินสอพองทุกครัวเรือน

ดินสอพอง หรือต่างประเทศเรียก ดิน Marl เป็นเป็นผงแร่ที่ได้จากธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CO3) ประมาณ 80-90% นอกนั้น จะเป็นแร่ ดินเหนียว และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียม ซิลิกา และอาราโกไนต์ มีประโยชน์เป็นตัวปรับสภาพดิน จากที่เป็นกรดให้มีสภาพเป็นกลาง มีลักษณะอ่อน ร่วนซุย เหมาะที่จะนำไปทำปุ๋ยปรับสภาพดิน มีประโยชน์เป็นที่ต้องการสำหรับเกษตรกรมาก เพราะใช้ปรับสภาพดิน ช่วยให้พืชฝังรากลงพื้นดินได้ง่าย ในโรงงานฟอกหนังใช้ดินมาร์ล สำหรับกำจัดขนออกจากหนังสัตว์ได้

สำหรับประเทศไทย มีการพัฒนาจากเดิมที่ใช้ทำแป้ง เพิ่มเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง ที่เน้นการรักษาสิว เพราะมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สามารถดูดซับความมันที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิว ได้ดี นำมาใช้ในการผลิตยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน นำไปใช้ผลิตธูปหอม รวมทั้ง นำไปพอกไข่ทำเป็นไข่เค็มดินสอพอง เป็นต้น แต่จากการลงพื้นที่พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำนวัตกรรมมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาสินค้า

ดังนั้น กระทรวงฯจึงส่งเสริมการพัฒนาใน 2 ส่วน คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาตัวผู้ประกอบการ ผ่านพาณิชย์จังหวัด Mini MOC จัดอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จับคู่ให้กับผู้ค้าหรือผู้ประกอบการนำวัตถุดิบไปต่อยอดการผลิต และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และจะผลักดันให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย เช่นพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนสปาความงาม รักษาผิวหน้า โดยเชื่อมโยงการค้าในพื้นที่กับการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ชุมชน

counter