เรียนศิลปะสร้างอาชีพ กับ สกร.เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เขตบางแค เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค และแขวงหลักสอง ปัจจุบันเขตบางแค มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตคนเมืองกรุงไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการทำงานเพื่อการศึกษาของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค (สกร.เขตบางแค) ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมืองกรุง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา

สกร.เขตบางแค ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กรุงเทพมหานคร) ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำงานใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เพื่อจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการพึ่งพาตนเอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

คณะครู สกร.เขตบางแค
นางสาวนภาภัค รุ่งช่วง ผู้อำนวยการ สกร.เขตบางแค

 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ          

สกร.เขตบางแค มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ต่อยอดอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรโถประกายกนก เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ สกร.เขตบางแค ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรโถประกายกนก เกิดจากแนวความคิดของวิทยากร สกร.เขตบางแค คือ ครูเอ็กซ์ (ภูริช สุขไมตรี) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ศาลายา

ผอ.นภาภัค มอบประกาศนียบัตรให้ครูเอ็กซ์ (ภูริช สุขไมตรี)

ครูเอ็กซ์ชื่นชอบงานลงรักปิดทอง แต่ปัจจุบันราคายางรักค่อนข้างสูงและมีขั้นตอนในการทำที่ยุ่งยาก จึงลดต้นทุนโดยใช้ดินสำหรับการทำดอกไม้ประดิษฐ์มาเป็นวัสดุทดแทน จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้คือ การประยุกต์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใส่ลงบนผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเฉพาะตัว

นางสาวนภาภัค รุ่งช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค (สกร.เขตบางแค ) กล่าวว่า ครูเอ็กซ์ได้ออกแบบผลงานใหม่ออกมาทุกปี เริ่มจากปี 2563 อบรมหลักสูตร โถประกายกนก และในปี 2564 ผลงานชิ้นนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผลิตภัณฑ์เด่นโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ปี 2565 เปิดสอนหลักสูตร สุวรรณกรณฑ์ (เจดีย์ผอบแก้ว) ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า กศน.พรีเมี่ยม ในปี 2566

โถประกายกนก
สกร.เขตบางแค โชว์สินค้า กศน.พรีเมี่ยม

ล่าสุดในปี 2566 ครูเอ็กซ์ได้เปิดสอนหลักสูตร พุ่มเงินพุ่มพลอยประดับลาย ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยผู้เข้าอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย ได้ฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยตัวเองได้ มีความเพลิดเพลิน เกิดความรัก และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกคนยังได้ผลงานติดมือกลับบ้านไปวางหน้าหิ้งพระอีกด้วย กิจกรรมนี้ยังช่วยลดภาวะความเครียดในกลุ่มผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพไปพร้อมๆ กัน หากใครสนใจผลงานศิลปะเหล่านี้ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครอบรมอาชีพได้ทางเฟซบุ๊ก : สกร.เขตบางแค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค ได้ตลอดเวลา

หลักสูตรสุวรรณกรณฑ์ (เจดีย์ผอบแก้ว)
ผลิตภัณฑ์พุ่มเงินพุ่มพลอยประดับลาย

เพิ่มทักษะอาชีพ

เพื่อเป็นการติดอาวุธทักษะฝีมือและความสามารถ รวมถึงทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ประชาชนสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ นางสาวนภาภัค รุ่งช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค ได้มอบหมายให้ สกร.แขวงบางไผ่ สกร.แขวงบางแคเหนือ สกร.แขวงบางแค และ สกร.แขวงหลักสอง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เปิดอบรมอาชีพระยะสั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อาทิ หลักสูตรขนมไทยต้านโควิด หลักสูตรการปั้นพานผลไม้จิ๋วจากดินญี่ปุ่น หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้สมุนไพรและการทำปลาท่องโก๋ หลักสูตรการดูแลรถจักรยานยนต์เบื้องต้น หลักสูตรการทำอาหารไทย หลักสูตรการทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตรการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์แค็กตัส หลักสูตรการทำขนมหวาน หลักสูตรการทำอาหารว่าง หลักสูตรการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนเบื้องต้น หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก หลักสูตรการประดิษฐ์ของใช้จากเชือกปอ หลักสูตรการทำตะโก้ สูตรโบราณ หลักสูตรการทำน้ำยา ขนมจีน สูตรโบราณ หลักสูตรข้าวขาหมู หลักสูตรการทำสลัดโรลและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ หลักสูตรทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

อบรมวิธีทำโถประกายกนกให้ผู้สนใจ

นอกจากนี้ สกร.เขตบางแค ได้เติมเต็มโอกาสให้แก่คนที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส ได้เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปี (4 ภาคเรียน) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สกร.เขตบางแค ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดศาลาแดง (เข้าประตูวัดเลี้ยวขวา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 02-806-7256 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจากเฟซบุ๊ก : สกร.เขตบางแค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค