ปลดล็อกรอบ 16 ปี! ‘ไต้หวัน’ ไฟเขียวนำเข้า ‘มังคุด’ จากไทย หลังกักกันเพราะแมลงวันผลไม้

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มังคุด เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวัน ซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันได้นำเข้ามังคุดจากประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ไต้หวันได้ออกประกาศห้ามนำเข้ามังคุดจากประเทศไทยไปจำหน่ายที่ไต้หวัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวัน จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ Bactrocera carambolae, B. papayae, B. correcta และ B. zonata

ภายหลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร ได้เสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ให้ไต้หวันพิจารณาหลายวิธี โดยไต้หวันให้การยอมรับวิธีการอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาที ก่อนการส่งออก ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2560 เจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวัน ได้เดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยด้วยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย ผลการทดลองพบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น ไต้หวันจึงได้จัดส่งร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลมังคุดสดส่งออกจากไทยไปไต้หวันให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตอบรับร่างเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่มมีการส่งออกมังคุดสดในล็อตแรกได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ คาดว่าในปี 2562 ไต้หวันจะมีการนำเข้ามังคุดจากไทยไม่ต่ำกว่า 65 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

“เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดี ที่กรมวิชาการเกษตร สามารถเปิดตลาดส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้อีกครั้ง หลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยมานานกว่า 15 ปี จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกมังคุดสดไปไต้หวัน ส่งข้อมูลโรงงานอบไอน้ำให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการจัดส่งให้ไต้หวันพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวัน แต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว