ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบชุดถุงยังชีพ

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วย นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการ สภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี และนักศึกษา จำนวน 520 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)