ซีพีเอฟ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ชวนสร้างสังคมสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 3” ต้านภัยโควิด-19 

CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์พนักงานให้ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ต้านภัยโควิด-19 โดยซีพีเอฟร่วมสนับสนุนต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถสะสม Health Point หรือแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ภายในงาน ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ได้แก่ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร และ ติช่า-กันติชา ชุมมะ และมี นางศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ร่วมด้วย  ณ อาคารศูนย์กีฬา กระทรวงสาธารณสุข

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจาก Season ที่ 1 และ 2 เน้นการเดินและวิ่ง พร้อมจัดระบบการออกกำลังกายให้มีความทันสมัย ดูน่าสนใจ ความพิเศษคือ การสะสมแต้มของตัวเอง และนำแต้มที่มีไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

“ในส่วนของภาคเอกชน เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกปี จึงของเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันเยอะๆ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อออกกำลังกาย สามารถสมัครเข้ามาเป็นกลุ่มและสะสมแต้มรวมกันได้” ดร. สาธิต กล่าว

นางศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้สนับสนุนโครงการ “ก้าวท้าใจ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะช่วงในสถานการณ์โควิด-19 

CPF

“ในปีนี้เรามาร่วมโครงการกับกระทรวงฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของซีพีเอฟเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ในการป้องกัน ซึ่งการออกกำลังกายทำได้ง่ายมาก เดินหรือวิ่ง แค่วันละ 30 นาที เพียงเท่านี้ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง” นางศุภรา กล่าว

ซีพีเอฟ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ที่สำคัญต้องอยู่บนมาตรฐานของความสด สะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

โครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มสะสมระยะทาง ระยะเวลา และบันทึกสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 มีเป้าหมาย 100 วัน 100 กิโลเมตร 1 ล้านคน ตั้งเป้าครบ 2 ล้านคนภายในปี 2564 สำหรับผู้ที่สนใจ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือสอบถามกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร. (02) 590-4413