“ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” แม็คโคร เน้นปลอดภัยต้นน้ำถึงปลายน้ำ ชูจุดเด่น ผู้บริโภคสอบย้อนกลับได้ ผ่าน QR code

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ยกระดับโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” จับมือ  กระทรวงเกษตรฯ และสองมหาวิทยาลัย เดินหน้าพัฒนากระบวนการปลูก-เก็บเกี่ยวปลอดภัย หนุนใช้สารชีวภัณฑ์ ลดการใช้ยาฆ่าแมลง พร้อมตรวจเข้มสารเคมีตกค้างตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่แปลงปลูกถึงมือผู้บริโภค ช่วยเกษตรกรไทยระบายผลผลิตส้มคุณภาพกว่า 4,000 ตัน ต่อปี

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในบรรดาสินค้าผักผลไม้ที่แม็คโครรับซื้อจากเกษตรกร ‘ส้ม’ ติดอันดับหนึ่งในห้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผู้คนต้องการบริโภคผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย  ซึ่ง แม็คโคร ได้ยกระดับ ‘โครงการส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้’ ที่ทำมานานกว่า 6 ปี ด้วยการเพิ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายผ่าน QR code makro i-Trace”

“ส้ม เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการบริโภคมาก แต่ละปี แม็คโครจำหน่ายส้มจากเกษตรกรไทยไม่น้อยกว่า 4,000 ตัน ต่อปี ฉะนั้นความปลอดภัยของส้มจึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เราจึงได้ริเริ่มโครงการส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ ขึ้นเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาให้ส้มจากเกษตรกรไทยที่เราจัดจำหน่าย มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อความมั่นใจในการบริโภค โดยมีกระบวนการหลักๆ ดังนี้

จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการให้ความรู้ และลงพื้นที่แนะนำวิธีการปลูกและใช้สารกำจัดแมลงที่ปลอดภัย ให้กับเกษตรกรกว่า 60 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ไร่

ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาสวนส้มให้ผ่านมาตรฐาน GAP และแนะนำให้บริหารจัดการตลอดกระบวนการอย่างปลอดภัย เช่น เข้มงวดเรื่องการเก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัยหลังจากการใช้สารกำจัดแมลง

ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง โดยเน้นใช้สารชีวภัณฑ์จากสะเดาทดแทนผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึงปลายฤดู ด้วยห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อน ออกจากสวน และที่ศูนย์กระจายสินค้า

ที่สำคัญข้อมูลความปลอดภัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด makro i-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือป้ายแสดงคิวอาร์โค้ด ณ จุดจำหน่าย”

“โครงการดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ตลอดจนตอกย้ำความเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าอาหารสดปลอดภัยของแม็คโคร และเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนผลักดันและส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย ส้มที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้คุมเข้มมาตรการด้านอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการจนถึงมือผู้บริโภค และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยในการเป็นสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ในทุกสาขา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชน ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การซื้อขายสินค้าในยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วย