เขื่อนเจ้าพระยาเร่งพร่องน้ำรับมวลน้ำเหนือ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนบนของประเทศในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เริ่มมีมวลน้ำส่วนหนึ่งไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ ซึ่งตรวจสอบที่จุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ พบว่า ปริมาณน้ำเพิ่มจากเมื่อวานวัดได้ 744 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นเป็น 1,454 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดวัดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่วัดได้ 16.03 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

วันนี้วัดได้ 16.75 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพิ่มขึ้น 72 เซนติเมตร ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากน้ำป่าไหลหลากทางตอนบน โดยจากเดิมที่ระบายคงที่ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นเป็น 599 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนจากเดิมวัดได้ 5.65 เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 9.86 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในวันนี้ ทั้งคาดว่าปริมาณน้ำจากภาคเหนือจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์หน้า แต่จะยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง โดยกรมชลประทานมีแผนในการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูก และจะเหลือน้ำที่ระบายลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นจะยังไม่เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้อย่างแน่นอน