ชงครม.ขอ 1 พันล้าน ปรับโฉมองค์การสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เหมือนตลาดปลาประเทศพัฒนาแล้ว ไร้กลิ่นคาว สะอาด

น.ส.ชุติมา บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลา (อสป.) ได้ยื่นแผนยกระดับองค์กรต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติแผนและงบประมาณในการดำเนินการยกระดับอสป.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทที่จะปรับอสป.ให้ไม่ต่างจากตลาดปลาประเทศที่พัฒนาแล้ว คือไม่มีกลิ่น สามารถเดินเที่ยวชมสินค้าได้ และเป็นตลาดเจรจาการค้าด้วย

นายมานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวว่า ปัญหาใน อสป.ที่ผ่านมา มีมากทั้งเรื่องปัญหาการเมืองเข้ามายุ่ง ปัญหาการทุจริตในองค์กร ส่งผลต่อรายได้และทำให้ขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553-2558 “เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้ามา และผมเข้ามาดูเรื่องโครงสร้างการทำงานพบว่าการทำงานของพนักงานบางคนในท่าขึ้นปลามีส่วนทำให้รายได้หายไปจำนวนมากโดยพบการโกงน้ำหนักปลา และสัตว์น้ำที่ขนขึ้นท่า เช่น ขนปลาขึ้นท่า 10 ตัน ค่าธรรมเนียมที่อสป.คิดอยู่ที่อัตรา 10 สตางค์/กิโลกรัม ควรได้เงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่แจ้งน้ำหนัก 5 ตัน รายได้อสป.จึงเหลือเพียง 500 บาท หายได้ 50% จึงได้ปรับโครงสร้างคนทำงาน มีการตรวจสอบ โยกย้ายและทำโทษคนทำความผิด ส่งผลให้เพียง 1 ปี อสป.กลับมามีกำไรอีกครั้งในปี 2559 มากกว่า 10 ล้านบาท” นายมานพ กล่าวและว่า ตามแผนที่เสนอครม.พิจารณา จะอยู่ภายใต้งบประมาณจาก 3 แห่ง คือ1.งบประมาณจากรัฐบาล 2.งบประมาณจากเอกชนทั้งหมด และ 3.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน วงเงินระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท แล้วแต่ครม.เห็นชอบ