ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในชุมชน

นายพลจักร มิ่งมหากุล (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาล และเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมนี้ถือเป็นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited delivered medical equipment

to Health Promoting Hospital in the community

Mr. Poljak Mingmahakul (3rd Right), Executive Officer and Senior Vice President of Production Group, together with staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading producer and distributor of high-quality NPK compound fertilizers under the OX brand, delivered medical equipment such as blood pressure monitors, blood glucose meters, weighing scales to Health Promoting Hospital in the community which There is a primary services unit that provides services to the public in the areas of health promotion, disease prevention, rehabilitation, and basic medical treatment in order to make the villagers in the community have good health. This activity is to care for society, which TCCC has always emphasized.