ธ.ก.ส. ชวนวิ่ง ชวนช็อป ชวนออม งานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี และสัปดาห์วันออมแห่งชาติ

ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดประชารัฐของดีวิถีชุมชนจากทั่วประเทศ และกิจกรรมวิ่งการกุศล BAAC Charity Run@Bangkhen เพื่อศิริราชพยาบาล ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่ 53 พร้อมจัดสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อหนุนการออมสู่ภาคประชาชน พบกิจกรรมดีๆ และโปรโมชั่นมากมาย 28 ตุลาคม –  2 พฤศจิกายนนี้ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน และกิจกรรมการออมที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ปีที่ 53 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ธ.ก.ส. ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมชิม ชม ช็อป ตลาดนัดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ที่นำสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วประเทศ มาจำหน่ายกว่า 60 บู๊ธ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ในวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 และการจัดนิทรรศการผลงานสำคัญของ ธ.ก.ส. กิจกรรม “วิ่งเลียบคลอง ทะลุอุโมงค์” ในงาน “BAAC Charity Run 2019@Bangkhen” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยรายได้จากการจัดงานและค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงกิจกรรมทำหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง และกิจกรรมประมูลสิ่งของ หยิบแล้วหยอดของมูลนิธิ อาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรในชนบท เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ยังจัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมการออมเงิน โดยมีผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นมากมาย เช่น การเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่ม 40,000 บาทขึ้นไปและให้คงยอดเงินฝากไว้อย่างน้อย 6 เดือน รับฟรีปิ่นโตน้องหอมจัง “โครงการออมเงิน เพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค” ปี 2 สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่พักชำระหนี้ ฝากเงินเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับคูปองจับรางวัล 1,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคปกติ กิจกรรม “ออมเงินกับกองทุนทวีสุข” สำหรับสมาชิกกองทุนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มลูกค้า หรือเกษตรกรลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนฯ และสมาชิก อสม. ฝากเงินหรือเปิดบัญชีกับโครงการ จะได้รับกระเป๋าผ้ากองทุนทวีสุข “โครงการดีต่อใจ จัดให้ 6 เดือน” เงินฝากระยะเวลา 6 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 1.20 ต่อปี และ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท ลุ้นรางวัลสูงสุด 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การออมกับ ธ.ก.ส. ยังได้รับของที่ระลึกและของรางวัลดีๆ อีกมากมาย

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านการออม พร้อมรับของที่ระลึกและโปรโมชั่นมากมาย ร่วมวิ่งการกุศลและอุดหนุนสินค้าในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ปีที่ 53 ด้วยปณิธาน ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร ที่พร้อมดูแลภาคเกษตรของประเทศและยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป