ใต้แท้ มนต์เสน่ห์แห่ง “เมืองลุง”

สัมผัสวิถีชีวิตแบบใต้แท้ๆ สไตล์พัทลุง เมืองเล็กๆ ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ดินแดนแห่ง 3 ภูเขา 3 ทะเลสาบ กับ “จ๊อบ – นิธิ สมุทรโคจร” ชมวิถีชีวิตชาวนาและข้าวสังข์หยด ของดีเกษตรกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองพัทลุง ซึมซับวัฒนธรรมวิถีใต้ ต้นกำเนิดหนังตะลุง – มโนราห์

หลงเสน่ห์เมืองรองที่ต้องลองแวะ สัมผัสกับธรรมชาติแบบ เขา ป่า นา เล อีกหนึ่งเมืองทางภาคใต้ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ ชมปรากฏการณ์ภูเขาพระอาทิตย์สีทองที่ เขาอกทะลุ ทิวเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักของเมืองพัทลุง เยือนโบราณสถาน วังเก่า ของเจ้าเมืองพัทลุง ที่สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นตามไปชมวิถีอาชีพคนทำแป้งสาคู หนึ่งในอาชีพเก่าแก่ของชาวพัทลุง พร้อมชื่นชมผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ที่มีการต่อยอดดีไซน์เสื่อกระจูดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก ก่อนปิดท้ายความสนุกกันที่ หลาดใต้โหนด ตลาดสีเขียวของคนเมืองที่เลื่องชื่อถิ่นงานศิลป์ ของกินพื้นเมือง สัมผัสดีเอ็นเอความเป็นพัทลุงและวิถีชีวิตความเป็นใต้แท้เอาไว้ สร้างความโดดเด่นเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี

เปลี่ยนจากจังหวัดที่ถูกลืมเป็นจังหวัดที่ต้องแวะ มาแล้วหลงเสน่ห์อีกครั้ง ได้พร้อมกัน ในรายการ เที่ยวให้สุด สมุดโคจร : ใต้แท้ สไตล์พัทลุง – พัทลุง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/samudkojorn