สวทช. ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ TechBiz Starter ปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563” โดยผู้ประกอบการ หรือนักวิจัยที่สนใจ จะสร้างหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัดตั้งธุรกิจ ให้สามารถวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ โดยรับผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 ท่านเท่านั้น เพื่อเข้าร่วมโครงการ และโอกาสรับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนอย่างครบครัน และเติมเต็มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ ด่วน! สมัครได้ภายใน 30 เมษายน 2563 นี้ กับโอกาสสำคัญสู่การเป็นสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13056-techbiz-starter-2563 หรือโทรศัพท์ (02) 564-7000 ต่อ 81490 (คุณพลอย), ต่อ 71746 (คุณปาทินันท์)